Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

måndag 14 november 2011

100-års jubileet av Stadion och OS i Stockholm 1912

Under hela 2012 firas 100-årsjubileet av Stadion och OS i Stockholm 1912. Det blir drygt 100 olika idrotts- och kulturevenemang i och runt Stockholm. Start den 6 januari med isfestival på Östermalms IP. Solskensveckan och Stadionfesten i början av juni är andra höjdpunkter.

- Jubileet ska vara en fest som lockar människor till idrotten, precis som för hundra år sedan. Om 1912 års olympiad innebar att idrotten fick många nya åskådare så vill jag att 2012-årsfirandet ska göra många fler till idrottsutövare. Firandet är både en tillbakablick och en framtidssatsning på ungdom, breddidrott och folkhälsa, säger Regina Kevius, idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Pressmeddelandet kan man läsa här.

http://arenastockholm2012.se/
http://reginakevius.se/2011/11/14/startskott-for-100-arsjubileet-av-stadion-och-os-i-stockholm-1912/

onsdag 2 november 2011

Förbundet Blödarsjukas tidning Gensvar

Gensvar nr 3/2011
I det nya numret av Förbundet Blödarsjukas tidning Gensvar kan man läsa om Margareta Blombäck och Ranjan Singh - båda som haft stor betydelse för vård och behandling av blödarsjuka i sina respektive länder. Man kan också läsa om 10-åriga Holgers vardag som blödarsjuk, om familjekonferensen, om det nordiska mötet för blödarorganisationer och mycket mer. Trevlig läsning!Ps. Kontakta förbundet på info@fbis.se om du vill ha tidningen så skickar vi ett exemplar.

måndag 31 oktober 2011

Medlemskväll med Brommamoderaterna

I kväll hade Brommamoderaterna besök av Fredrik Saweståhl som är ordförande i Öppna Moderater. Öppna Moderater är Moderaternas HBT-nätverk.

Öppna Moderater arbetar nu med fyra politiska prioriteringar:
 •     Transfrågor med fokus på att få på plats en bra ny lag om könsfastställelse.
 •     Nya vägar till barn och familj - lösningar kring surrogat- och inseminationsfrågorna.
 •     Diskriminering och bemötande i vardagen. Skola, Hemtjänst, Äldreomsorg, Vård, Socialtjänst – kommun- och landstingfrågor.
 •     Internationella frågor inklusive asylfrågan.

måndag 24 oktober 2011

Rätt och fel...

Detta inlägg har helt kopierats från Per Hagwalls blogg. I tider av djup kris inom Socialdemokratin verkar många rikta sin kraft och energi på Moderaterna, något som i och för sig är rätt smickrande. På Pers blogg finns dock svar på en hel radda lögner som nu sprids. Nedan har du hans inlägg.


"Ibland dyker de upp, de-avslöjande-listorna-om-elaka-högerns-politik. Nu till valet har de åter börjat spridas på internet och genom dekaler på lyktstolpar, elskåp och valaffischer.
Vad man kan säga är att i så gott som samtliga fall har vänstern och högern haft i stort sett samma mål med reformerna, men olika metoder för att komma dit. Att vilja genomföra förbättringar på ett annat sätt än just med Socialdemokraternas metod innebär, tänka sig, inte att man är emot förbättringar.
Ett mycket bra svar på dessa listor ges av Daniel som kommenterar på Aftonbladet Blogg. [Mina tillägg finns inom hakparenteser]
=====
1904–1918: Nej till allmän rösträtt.
- Fel! Högern genomförde den allmänna rösträtten för män till riksdagens andra kammare 1907. [Socialdemokraterna och liberalerna ville införa majoritetsval i enmansvalkretsar, som i Storbritannien. Branting och Staaff röstade därför nej till Högerns förslag om allmän rösträtt för män, men förslaget vann ändå och allmän rösträtt för män infördes till valet 1909.]
När den liberal-socialdemokratiska regeringen Edén lade sin proposition om avskaffandet av den 40-gradiga röstskalan till kommuner och landsting (som i sin tur valde riksdagens första kammare) på hösten 1918, var högern allt annat än entusiastisk, men man accepterade förändringen. När beslutet togs i riksdagen den 17 december 1918, var det utan votering i första kammaren och med ett ändringsförslag från högern (som röstades ned) i andra kammaren. Men högern gick inte emot propositionen.
1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.
- Fel! Alla partier var eniga om att det behövdes en olycksfallsförsäkring i arbetet, men man var oeniga om utformningen. Slutresultatet blev en kompromiss.
1919: Nej till åtta timmars arbetsdag.
- Rätt! Högern motsatte sig åttatimmarsdagen, som man menade skulle leda till dyrare produktion och därmed ökad arbetslöshet. Det blev också en dramatiskt ökad arbetslöshet de följande åren, även om den krisen blev relativt kortvarig. (1923 var arbetslösheten nere på den tidigare nivån igen.)
1919: Nej till kvinnlig rösträtt.
- Fel! Beslutet om den kvinnliga rösträtten fattades (av konstitutionella skäl) först på våren 1919, men det var en del i samma ”paket” som den lika rösträtten till kommuner och landsting för män. Högern röstade inte mot den kvinnliga rösträtten. Beslutet togs utan votering den 24 maj 1919.
1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
- Högern var splittrad i frågan. I andra kammaren bifölls propositionen utan votering. I första kammaren gick [delar av] högern emot förslaget med hänvisning till samhällets nödvärns- och vedergällningsrätt.
1927: Nej till folkskolereform.
- Rätt! Men ändå ger påståendet en felaktig uppfattning, eftersom det får det att verka som att högern skulle ha motsatt sig att alla skulle få gå i skolan. (Den allmänna folkskolan hade genomförts redan 1842.) I själva verket var det vissa föreslagna förändringar i folkskolan som man gick emot. Högern hade en lång reservation i utskottet (huvudsakligen författad av Claes Lindskog), där man framförde sitt eget förslag till reformer i skolan. Det förslaget röstade man för också i kamrarna (vilket alltså innebar att man röstade emot regeringens proposition).
1931: Nej till sjukkassan.
- Fel! Högern motsatte sig inte fortsatt statligt stöd till de frivilliga försäkringskassorna, men motsatte sig den omorganisation av verksamheten som föreslogs i propositionen.
1934: Nej till a–kassa.
- Rätt! Högern ville inte medverka till en bidragskonstruktion, som kunde leda till okontrollerbara statliga utgifter. Arbetslöshetskassorna bygger på den s.k. Gent-modellen, som innebär att det är staten som står för huvuddelen av pengarna, men det är facket som har makten över A-kassan.
1935: Nej till höjda folkpensioner.
- Fel! Folkpensionerna infördes 1913 av en liberal regering. (Det var högerregeringen, med Arvid Lindman som statsminister, som 1907 tillsatte utredningen som konstruerade förslaget.) Beslutet 1935 om införande av ett särskilt dyrortstillägg (d.v.s. att de som bodde i städerna skulle få högre folkpension än de som bodde på landsbygden) stödde även högern. Däremot motsatte den sig när regeringen året efter ville göra justeringar som ännu mer gynnade dem som bodde i städerna.
1938: Nej till två veckors semester.
- Högern motsatte sig inte införande av 2-veckors semester, men ville genomföra reformen i en långsammare takt än regeringen hade föreslagit och var också oenig om hur den skulle finansieras.
1941: Nej till sänkt rösträttsålder.
- Någon sänkning av rösträttsåldern skedde inte 1941. (Rösträttsåldern till riksdagens andra kammare var 1909: 24 år, 1921: 23 år, 1945: 21 år och 1965: 20 år. Till enkammariksdagen: 1971: 19 år och 1974: 18 år.)
1946: Nej till fria skolmåltider.
- Partiet var splittrat i frågan. Majoriteten inom partiet ville att skolmåltider endast skulle ordnas för barn med särskilda behov.
1947: Nej till allmänna barnbidrag.
- Fel! Högern hade en hel del ändringsförslag (i förhållande till regeringens proposition) i sin partimotion i riksdagen, men motsatte sig inte införande av barnbidrag som sådant. Propositionen om införande av bidrag till barn under 16 år bifölls till slut enhälligt av riksdagen. Däremot förslog Högerpartiet 1960 avskaffande av första barnbidraget (som skulle kompenseras genom sänkt skatt).
1951: Nej till tre veckors semester.
- Fel! Högern hade ändringsförslag gällande ikraftträdandet, men motsatte sig inte reformerna som sådana.
1953: Nej till fri sjukvård.
- 1953 års beslut innebar ingen helt fri sjukvård, men en utbyggnad av sjukförsäkringen som bl.a. innebar lägre patientavgifter. Högerpartiet motsatte sig inte reformen, men ansåg att beslutsunderlaget var för dåligt och ville få frågan bättre utredd, varför man yrkade på uppskov. I propositionen fanns t.ex. inte angivet hur reformen skulle finansieras[!] Fri sjukvård har vi förövrigt fortfarande inte infört.
1959: Nej till ATP.
- Rätt! Högerpartiet var mot ATP-förslaget. Men man hade i stället ett eget förslag till tjänstepension enligt premiereservmodellen. Om det förslaget hade genomförts, hade vi idag haft ett mycket pålitligare och gedignare pensionssystem. [Högern var emot införandet av ATP eftersom det redan då var ett ohållbart pyramidspel, till slut insåg även Socialdemokraterna detta och medverkade i den stora pensionsreformen 1994.]
1963: Nej till fyra veckors semester.
- Fel! Högern hade ändringsförslag gällande ikraftträdandet, men motsatte sig inte reformerna som sådana.
1973: Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63.
- Fel! Förtidspension får man p.g.a. sjukdom, handikapp eller liknande. Vad Moderaterna motsatte sig var att man kunde ta ut pension tidigare utan sådan orsak.
1976: Nej till femte semesterveckan.
- Fel! Propositionen (1976/77:90) lades av en borgerlig trepartiregering som Moderaterna ingick i.
1983: Nej till löntagarfonderna.
- Rätt! Moderaterna var hela tiden emot de s.k. löntagarfonderna, som innebar att näringslivet via särskilda skatter skulle finansiera sin egen socialisering. Beslutet genomdrevs av socialdemokraterna, med stöd av kommunisterna, trots stort folkligt motstånd. Löntagarfonderna avskaffades av den borgerliga 4-partiregeringen 1992."

måndag 3 oktober 2011

Stockholm vald till årets bästa idrottskommun

– Vi är glada för utmärkelsen och forsätter vårt arbete för att få fler människor att idrotta och utöva friluftsliv. Vi vill gärna få ännu fler idrottsevenemang i Stockholm och vi tror att det inspirerar fler att vilja börja idrotta, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M).

Mer om utmärkelsen kan man läsa på Reginas blogg.

Blödarsjuka för dummies

Svenska Designpriset avgjordes förra veckan på Moderna Museet och "Blödarsjuka för dummies" vann Silver.

Här kan man beställa skriften om man är intresserad.

torsdag 22 september 2011

Nytt jobb på Förbundet Blödarsjuka i Sverige

På måndag 26 september börjar jag mitt nya jobb som ombudsman på Förbundet Blödarsjuka i Sverige. Ett jobb som jag tror blir kul och utmanande. Ett jobb som i stort innebär att vara en röst utåt för blödarsjuka och deras närstående. Ett jobb som är rätt likt det jobb som jag under många år hade på Hiv-Sverige. Ett jobb som jag i mångt och mycket trivdes väldigt bra med och som jag, enligt mig själv, var bra på och tyckte var kul och omväxlande.

Tillbaka på bloggen

Efter flera månaders uppehåll har jag nu börjat blogga igen vilket känns kul. Att jag har varit borta så länge är för att jag inte har orkat lägga tid och kraft på bloggen helt enkelt. Med nytt jobb och ny lägenhet har jag fått krafterna tillbaka. Jag har ett samhällsengagemang och att blogga då och då för att uttrycka mina åsikter är ett sätt för mig att delta i debatten.

Könskvotering

Så är frågan om könskvotering uppe på tapeten igen. Sofia Arkelsten, vår mycket duktiga och supertrevliga partisekreterare, har gått ut och förespråkat en eventuell lagstiftning för att få in ökat antal kvinnor i börsstyrelserna. Personligen tycker jag det är fel och sammanfattas väl så bra av Maria Ludvigsson på SVD:s Ledarblogg idag 22/9:

"Det är ytterst problematiskt om en kvinna varje gång hon uppenbarar sig i en vald församling antas representera just kvinnor. Därmed fråntas hon rätten att vara en person och tillskrivs i stället såväl åsikter som färdigheter och erfarenheter som kommer av hennes biologiska kön. Om detta resonemang stämmer skulle varje kvinna vara ersättlig med vilken annan kvinna som helst. De representerar ju ändå samma kön."

SVD, SVD, Veckans Affärer

Dödsstraff

I natt avrättades Troy Davis i USA. Vare sig Barack Obama eller USA:s högsta domstol ingrep även fast man hade möjligheten. För mig är dödsstraff aldrig rättfärdigat. Speciellt inte i fall som Troy Davis där tvivlen om hans skuld verkar vara många och där flera av vittnena har ändrat sina vittnesmål. Troy Davis blev den 35:e personen som avrättades i USA - bara under 2011.

DN, SVD, Amnesty international, Amnesty Sverige

torsdag 16 juni 2011

Stora Sköndals handikappbad återinvigt

"I dag återinvigde idrottsborgarrådet Regina Kevius (M) Stora Sköndals handikappbad efter ett drygt års upprustning och renovering.
‒ Stockholm ska erbjuda goda möjligheter för alla människor att kunna röra på sig och idrotta. Vi har ett viktigt ansvar att se till att det finns ett bra idrottsutbud för personer med funktionsnedsättning. Därför är det positivt att vi nu har rustat upp Stora Sköndals handikappbad, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)."

Källa: Regina Kevius hemsida och SR

Regeringens nya strategi för funktionshinderpolitiken

"Strategin utgår från de nationella mål som gäller i och den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79). En annan viktig utgångspunkt är de mänskliga rättigheter som slås fast bland annat i efterlevnaden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och konventionen för barnets rättigheter.

En central del av strategin är att målen ska följas upp och att effekten av insatserna ska kunna mätas på ett bättre sätt. En sammanhållen struktur för uppföljningen och utvärderingen av det funktionshinderpolitiska arbetet presenteras därför i denna strategi. Genom ett uppföljningssystem ska kunskaperna öka kring effekterna av såväl de åtgärder som vidtas i strategin som levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, kommer att få i uppdrag att ansvara för uppföljningen av strategins mål och insatser, samt för att utveckla ett sammanhållet system för att beskriva och analysera utvecklingen.

För att förtydliga de övergripande funktionshinderpolitiska målen har regeringen fastställt inriktningsmål inom nio prioriterade områden. Sjutton myndigheter fick i uppdrag att utarbeta delmål och föreslå insatser för genomförandet av funktionshinderspolitiken inom sina respektive verksamhetsområden.

De insatser som redovisas i strategin korresponderar mot inriktningsmålen inom:
 • Arbetsmarknadspolitiken
 • Socialpolitiken
 • Utbildningspolitiken
 • Transportpolitiken
 • IT-politiken
 • Ökad fysisk tillgänglighet
 • Rättsväsendet
 • Folkhälsopolitiken
 • Kultur, medier och idrott
Utöver dessa områden redovisas även insatserna inom konsumentpolitiken."

söndag 5 juni 2011

30 år med hiv

Idag är det 30 år sen läkare för första gången rapporterade om några mystiska sjukdomsfall i USA. Sjukdomsfall som senare skulle bli känt som hiv. Hiv som på den tiden garanterat ledde till aids och som fram till mitten av 1990-talet betydde en förtidig död för ungefär 30 miljoner människor. Med tanke på denna epidemi av rätt stora mått är det konstigt att det är så pass tyst om infektionen som det är. I Sverige är det "bara" omkring 5 500 personer som idag lever med hiv. Det gör det till en rätt liten grupp människor och som i sin tur är rätt få som känner någon av dessa. Därför kan man knappast kalla det för ett allmänintresse i vårt land - på gott och ont. Fördomarna är fortfarande många och det sociala stigmat är stort. Det är ingen slump att det bara finns en knapp handfull människor i Sverige som vill vara öppna med sin hivstatus.

De stora utmaningarna idag är kampen mot diskrimineringen och att alla som behöver det ska få hivmediciner. Även om det mer och mer börjar bli vedertaget att en framgångsrik behandling leder till omätbara virusnivåer och därmed till lägre smittsamhet, eller till och med ingen smittsamhet alls, så är det en pandoras ask som vi inte riktigt vågar öppna. För vad skulle hända om spred den kunskapen vidare? Många tror att människor skulle sluta ta ansvar för sin egna sexuella hälsa., men det tror inte jag. Jag tror att det skulle underlätta för människor att vara öppna med sin hivstatus och att fler skulle våga testa sig.

Än idag infekteras omkring 7 000 personer i världen - varje dag. Hisnande siffror.

tisdag 31 maj 2011

Huliganregister

Nu har Datainspektionen gett Djurgården tillstånd att registrera personer som inte är välkomna till arenan. Personer som gjort sig skyldiga till fotbollsrelaterat våld. Tanken är att man genom registret ska kunna mota dessa personer i grind. Tidigare har klubbarna inte haft möjligheten att sprida den informationen (i ett register) till de som sköter insläppen.

- Det har varit ett problem med tillämpningen med både tillträdesförbuden och arrangörsavstängningar då personerna vid framförallt tillträdesförbuden varit okända för oss vilket inneburit att vi inte haft en aning om vilka som träffats av portförbjudningen, säger Mats Jonsson som är evenemangsansvarig på Djurgården Fotboll.

”Ett glädjande beslut”, säger regeringens samordnare Per Unckel i DN. Nu följer bland andra Malmö FF och AIK efter med egna ansökningar.

Enligt Djurgården Fotboll kommer man nu att ta fram ett databasverktyg för att på ett tryggt och säkert sätt kunna hantera denna typ av uppgifter. De övriga villkoren som Datainspektionen i beslutet uppställer som krav kommer också att garanteras. Djurgårdens registerföring kommer härefter att stå under Datainspektionens tillsyn vilket säkerställer att uppgifterna inte kommer att spridas till personer som inte har rätt att ta del av informationen.

Fakta: Datainspektionens beslut
Enligt personuppgiftslagen får normalt bara myndigheter hantera personuppgifter som rör brott eller misstänkta brott.
Datainspektionen (DI) ger nu Djurgården ett undantag, förutsatt att:
• Klubben raderar personuppgifter så snart ett ärende mot en person avskrivits.
• Klubben informerar alla som finns med i registret.
• Klubben har en hög IT-säkerhet för att skydda uppgifterna i registret.
Undantaget gäller till och med den 30 juni 2013, därefter ska en ny prövning göras.
I registret ska klubben föra in bland annat namn, personnummer, adress och eventuella bilder från exempelvis övervakningskameror.
Uppgifterna kommer att sparas i två år efter det att en avstängning löpt ut.

 Mer om det här kan man läsa här, här och här.

onsdag 25 maj 2011

Sverige lägger mest på äldrevård

Idag skrev DN att "Sverige lägger mest pengar inom OECD på äldrevård i förhållande till storleken på ekonomin. Det är också det land inom OECD som har flest anställda inom äldrevården, sett till andelen invånare över 80 år".

Det faktum att svensk äldreomsorg med jämna mellanrum kritiseras för underbemanning eller fall av vanvård talar inte emot att kvaliteten är relativt god, anser Gert Alaby från Socialstyrelsen..
– Vi har ett transparent sätt att följa olika kvalitetsaspekter och då får vi ibland en väldigt kritisk diskussion om brister. Men redovisar man inte går det heller inte att komma till rätta med svagheterna, säger han.


tisdag 24 maj 2011

Sprutbytesprogram i Stockholm

Så har Stockholm igår klubbat igenom ett sprutbytesprogram. Ett program som jag anser är av smittskyddskaraktär och inte har med narkotikapolitik att göra. Jag har skrivit om frågan ett antal gånger på min blogg. Vill du läsa mer om vad det innebär kan du läsa mer här, här, här, här och här.

Så här skriver Socialstyrelsen om sprutbytesverksamhet:

"För att motverka hivepidemin bland människor med intravenöst missbruk startades på 1980-talet sprututbytes- eller sprututdelningsprogram i olika former på flera platser i västvärlden och idag finns sådana program över stora delar av världen. I Sverige startades sprututbytesverksamhet i Lund 1986 och Malmö året där på vid infektionsklinikerna i respektive stad. Fram till 2006 tilläts inga andra sådana verksamheter starta i Sverige.
Sedan 1 juli 2006 ger lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har utfärdat kompletterande föreskrifter (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika med anvisningar om ansökningsförfarande, krav på bemanning, kvalitet och rutiner, dokumentation och återrapportering."

onsdag 11 maj 2011

Mottagning i Stockholms Stadshus för SM-guldmedaljörer

 Ikväll var det medaljutdelning i Stockholms Stadshus för de idrottare från Stockholm som tagit SM-guldmedalj under 2010 i sin respektive sport. Utdelare var Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M). Totalt var det 107 medaljörer som tagit medalj. Det var från de mest varierande sporter som basket, karate, triathlon, gymnastik, bandy, varpa och brottning.
 Samtliga medaljörer fick motta en minnesplakett.

söndag 8 maj 2011

Förbundsstämma för Moderaterna i Stockholm stad


I helgen var det förbundsstämma för Moderaterna i Stockholm stad. Förutom att välja Henry Stenson som ny ordförande efter Sten Nordin, diskuterades ett stort antal motioner. Motioner som handlade om NATO, surrogatmödraskap, skatter, pensioner, kärnkraft, skola, vård & omsorg och mycket mera. Själv var jag upp och debatterade förslaget till nya nomineringsregler. Mycket kul och hedrande för min egen del var att jag blev invald i förbundets valberedning. En valberedning där Beatrice Ask blev omvald som ordförande.

torsdag 5 maj 2011

4,3 miljoner till idrott i Järva

"Stockholms stad har beslutat att avsätta ytterligare 4,3 miljoner kronor till breda idrottssatsningar i Järva. Pengarna ska gå till en rad olika aktiviteter som drive-in-fotboll, må bra-kurser, travskolor och olika sommarläger. Aktiviteterna som anordnas sker genom ett samarbete mellan skolor i Järva, idrottsförvaltningen, föreningar och andra privata aktörer.
– Det är positivt att vi genom en bred idrottssatsning kan öka den fysiska aktiviteten. Målet är att fler ska idrotta och må bra, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)
– Det har visat sig att de idrottssatsningar som vi gjort i ytterstaden underlättar integrationen samtidigt som det ökar tryggheten i området, säger ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)."

Ett bra beslut tycker jag, både ur ett hälsomässigt perspektiv men också ur ett integrationsmässigt perspektiv.

onsdag 4 maj 2011

Tjejgym ska expandera med pr

I Dagens Media kunde man igår läsa om ett nytt uppdrag som pr-byrån Geelmuyden.Kiese som jag jobbar på har fått.

"Curves är gymet som enbart är öppet för kvinnor. Nu ska kedjan expandera i Sverige med hjälp av pr från byrån Geelmuyden Kiese.

Curves har redan nitton gym i Sverige, men redan i maj öppnar två nya gym. Under hösten ska dessutom ytterligare tio gym slå upp portarna.

Det är bakgrunden till att gymet nu upphandlat en nordisk pr-byrå, Geelmuyden Kiese.

– Geelmuyden Kiese var den byrå som både stod för det bästa strategiska upplägget och de bästa kreativa förslagen. Dessutom visade de stort engagemang och de har erfarenhet från området hälsa och välbefinnande, säger Michael Foley, europeisk marknadschef på Curves i ett pressmeddelande.

Geelmuyden Kiese har bland annat Vårruset och Tjejmilen som kunder och har nyligen aviserat en svensk expansion.

– Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Curves. Uppdraget omfattar två områden som ligger mig varmt om hjärtat; hälsa och välbefinnande, samt kvinnligt entreprenörskap, säger Åsa Elm, vd på Geelmuyden Kiese i ett pressmeddelande och fortsätter:
– Vi har stor erfarenhet från att jobba med internationella varumärken på den nordiska marknaden och för Curves har vi satt samman ett team med stark kompetens inom sociala medier, varumärkes-PR och projektledning."

Djurgårdens sportchef slutar efter hot

"Djurgårdens sportchef Stefan Alvén lämnar den krisdrabbade allsvenska klubben med omedelbar verkan efter ha mottagit allvarliga hot riktade mot sig själv och sin familj. Alvén fick ett brev på tisdagen med uppmaningen att avgå innan nästa allsvenska match mot Halmstad. Hotbrevet låg i ett ofrankerat kuvert som lagts i familjens brevlåda och det var hans nioåriga dotter som öppnade och läste det."

Det kunde man läsa i DN idag. Oavsett vem/vilka som ligger bakom hotbrevet tycker jag att det är bedrövligt att någon persons eller några personers agerande ska kunna få såna här konsekvenser. I artikeln står det också att det har inkommit fler hot mot Alvén under våren. Händelsen är polisanmäld, men chansen att någon ska åka fast känns inte speciellt stor. Hur illa det än har gått för DIF i Allsvenskan så här långt den här säsongen är det sport det handlar om och inget annat.

Även Expressen och Sydsvenskan skriver om det inträffade.

söndag 17 april 2011

Inte bättre förr

I fredags hade DN en ledare som jag tycker är värd att återges i sin helhet nedan.

"Efter Juholts intåg drömmer sig mången socialdemokrat åter till Rörelsens glansdagar. Det är lätt att glömma att luften i det gamla (S)verige stod stilla, mättad av konsensus.

Året är 1982. Olof Palme väljs till ny socialdemokratisk statsminister i Sverige. Hans parti, SAP, får 45,6 procent av rösterna. Näst störst är Moderaterna, som landar på något mer än hälften, 23,6 procent.

När de vaknar på morgonen efter valet kan svenskarna alltså konstatera att Socialdemokraterna återkommit till makten i ett land som trots sex års borgerligt styre varit socialdemokratiskt hela tiden. De tre borgerliga regeringspartierna har mest ägnat sig åt att gnälla på varandra, positionera sig i förhållande till S och pumpa in skattepengar i blödande industrier.

När de borgerliga partierna kom till makten, 1976, konstaterade Palme sakligt tvivelaktigt men taktiskt smart att de kommit till ett dukat bord. Fram till 1982 års valförlust lyckades de tre partierna inte tillföra många rätter. Möjligen flyttade de några av tallrikarna ett par centimeter närmare bordskanten.

Det mesta är sig alltså likt denna höstdag 1982. Svenskarna har förmodligen följt valet i någon av de två tv- eller tre radiokanaler som tillåts i Sverige. På morgonen skickar de i väg sina barn till den skola som ligger närmast bostaden, oavsett om barnen trivs där eller inte
.
Om föräldrarna är med i ett LO-fack är de också automatiskt medlemmar i Socialdemokraterna. Jobbar de på en offentlig myndighet är sannolikheten stor att deras chef också är socialdemokrat.

Faktum är att hela livet vid den här tiden kan levas ganska bekvämt under en mjuk S-filt. Man går i blöjor in i Unga örnar, därifrån vidare till SSU och en karriär i facket eller partiet. Är man mindre intresserad av politik finns ändå ett koppel av aktiviteter, från körsång till studiecirklar, som kan ske i Rörelsens varma famn. I kommunerna finns osynliga men sega trådar mellan näringsliv, tjänstemän och politiker som alla svettats i samma folkrörelsebastu.

Och det är säkrast att medborgarna trivs. Om någon får för sig att bryta konsensusen och anmärka alltför högljutt på denna tingens ordning riskerar de att av Olof Palme anklagas för att tillhöra ”hatets och illviljans kolportörer”.

Samtidigt jobbar den nya Palmerege­ringen på med att införa löntagarfonder, inviga biståndsfabriken Bai Bang i Nordvietnam, gratulera pursossen Alva Myrdal till Nobels fredspris och anklaga Moderaterna för ”korstågsanda i syfte att befria Östeuropa”.

En del har hänt sedan dess. I dag ses det som en framgång för S om Juholteffekten pressar upp partiet från 28,5 procent till 29,6. Vårbudgetdebatten i riksdagen kommenteras med generade leenden över hur klent motstånd den borgerliga regeringen får.

Just då kan det vara läge att påminna om ett Sverige för inte alls länge sedan. Nytillkomna läsare kan ha svårt att förstå exakt hur starkt Socialdemokraterna i decennier präglade hela det svenska offentliga livet – och en stor del av det privata.

Kanske till och med en del socialdemokrater kan tänkas hålla med om att det finns poänger med att alliansen kom till makten. Om inte för politikens skull så i alla fall för det luftombyte, livsviktigt för ett vitalt politiskt klimat, som blivit följden.

Kom till makten – och återvaldes. Nu har alliansregeringen arbetsro och mandat att verkligen fortsätta arbetet för ett annat Sverige. Hittills får man säga, inte minst med budgetdebatten i färskt minne, att betyget är väl godkänt."Let's talk HIV

I fredags blev jag invald som styrelseledamot i stiftelsen Let's talk HIV. Organisationen grundades våren 2009 av Åsa Hultman för att hon ville samla in pengar till kampen mot hiv. Senast för några veckor sen arrangerades en auktion på Bukowskis som gav en skaplig summa pengar och som nu kommer att skänkas till ett projekt för att förbättra situationen för människor som lever med hiv. Efter att ha jobbat för hivpositivas rättigheter i drygt 10 år känns det kul att ha blivit tillfrågad och invald i denna styrelse.Vi har en del högtflygande planer på gång, men det kommer jag att skriva mer om när det är klappat och klart.

onsdag 13 april 2011

Vårpropositionen

Ansvar för jobben

Sveriges ekonomi växer i snabb takt, arbetslösheten sjunker och de offentliga finanserna väntas visa överskott redan i år. Därmed har förutsättningarna förbättrats för att regeringen kan genomföra åtgärder för fler i arbete och förbättrad välfärd. För att föra Sverige mot full sysselsättning och minska utanförskapet kommer regeringen i budgetpropositionen för 2012 att prioritera åtgärder för:

Fler i arbete
I fokus står fortsatta reformer för fler i arbete och fler och växande företag för högre tillväxt. Regeringen prioriterar ytterligare jobbskatteavdrag och höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt kombinerat med sänkt inkomstskatt för pensionärer och sänkt restaurangmoms.

Ett robust finansiellt system
Ett stabilt finansiellt system är av central betydelse för ekonomin. Regeringen kommer att pröva åtgärder som motverkar risker kopplade till hushållens skuldsättning respektive bankernas risktagande och exponering i utlandet. Möjligheterna att öka kraven på bankernas egna kapital ska ses över. Detta för att göra dem mer motståndskraftiga mot finansiell oro. Dessutom bör övergångsreglerna för de svenska bankernas kapitaltäckning förlängas så att kapitaltäckningskraven inte blir lägre än i dag.

Ett högklassigt utbildningssystem
En väl fungerande utbildning stärker Sveriges konkurrenskraft samt förbättrar individers kunskaper och livschanser. Åren 2011 och 2012 kommer att bli två av de mest reformintensiva åren i svensk utbildningshistoria. Trots detta kan det behövas ytterligare åtgärder för att möta kvarvarande brister inom utbildningssystemet. Regeringen anser att det är fortsatt angeläget att höja statusen på läraryrket, till exempel genom att på olika sätt premiera duktiga lärare.

Välfärd med hög kvalitet
Den offentliga och solidariskt finansierade välfärden ska hålla högsta möjliga kvalitet och komma alla till del. Regeringen har genomfört ett antal reformer för höjd kvalitet, mer valfrihet och ökad tillgänglighet i välfärden. Framöver riktas politiken in på att fortsätta stärka kvaliteten, tillgängligheten och valfriheten i sjukvården och äldreomsorgen samt förbättra utsatta barn och ungdomars situation. Dessutom vill regeringen fortsätta att förbättra resultaten och effektiviteten i rättsväsendet.

Hållbar tillväxt i alla delar av Sverige
Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att driva företag, arbeta och bo i alla delar av landet. Sverige ska dra nytta av energiomställningen inom de gröna näringarna och människors intresse för turism, lokalproducerad mat och upplevelser i naturen. God tillgänglighet till kommersiell och offentlig service samt digital och fysisk infrastruktur är viktigt för hållbar tillväxt i hela Sverige.

Utgiftstak för 2015 på 1123 miljarder kronor
I vårpropositionen beräknar också regeringen storleken på utgiftstaket för 2015. Regeringen bedömer att utgiftstaket bör uppgå till 1123 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 20 miljarder kronor jämfört med året före och att budgeteringsmarginalen därmed ökar i något långsammare takt.

Källa: Moderaternas hemsida

Läs mer på regeringens hemsida.

söndag 10 april 2011

Kulturnatt Stockholm

Igår var det kulturnatt här i Stockholm. En kväll då museer, teatrar, musikarrangemang och en herrans massa andra saker var gratis för alla besökare. Eftersom kulturnatten "bara" höll på mellan kl 18-24 gällde det att välja noggrant i det digra programmet för att hinna med något av det man var intresserad av. För mig började det med en tur till Historiska museet på Östermalm där de bl.a. visade guld- och silverskatter och en snabbvandring genom Sveriges historia från 1000-talet fram till idag. Efter det blev det ett kortare matstopp för att sen bege sig till Nationalmuseum för att se utställningen Lust och Last. En utställning som handlade om erotisk konst genom historien. Sist, men inte minst blev det en rundvisning i Stadshuset. Även om jag är där på möten med Idrottsnämnden ett par gånger i månaden har jag långt ifrån sett allt som finns att se. Dessutom fanns det en guide med som berättade om Stadshusets tillkomst, Blå hallen, Prinsens galleri och Gyllene salen. En kul kväll som gav upphov till en del kultur som man annars är dålig på att ta del av.

måndag 4 april 2011

Openaid

Idag öppnade regeringen det svenska biståndsarkivet från 1970-talet. Hemsidan openaid ska i detalj beskriva hur, när, varför och till vem olika medel betalats ut.

Enligt biståndsminister Gunilla Carlsson (M) har materialet varit tillgängligt även tidigare, men låg då huller om buller i olika skåp och lådor.
– Vi vill kombinera möjligheterna med den nya informationsteknologin och den svenska offentlighetsprincipen. Informationen finns redan, men är krånglig att fram, säger hon.

Djurgården slipper betala polisnota

Apropå kvällens derby så sa polisen redan innan matchen att man inte kommer att skicka någon nota till Djurgården. Anledningen är att det finns för oklara direktiv än så länge om hur polisen ska debitera kostnaderna.

– Ambitionen är att ta betalt. Men det kan dröja någon månad innan riktlinjerna är fastlagda, säger Christian Agdur, chef för stockholmspolisens operativa avdelning. I SVD kan man läsa att ett förslag från Rikspolisstyrelsen just nu är ute på remiss.
"Svaren ska sammanställas under de närmaste veckorna och därefter kommer direktiv att skickas ut för hur och för vad polisen ska ta betalt av de klubbar som drivs som aktiebolag – bland annat Djurgården och AIK.
– Det finns väldigt många parametrar i en sådan ekvation. Vi kommer att göra en hotbildsanalys inför varje match som sedan ska ligga till grund för vårt personaluttag, säger Christian Agdur."

Stockholmsderby på Råsunda

I kväll var det dags för derby mellan Djurgården och AIK. Innan match träffade jag Janne Grönqvist, ansvarig för Program Supporter som sen årsskiftet ligger under Idrottsnämndens ansvar. Janne som har jobbar med supporterfrågor sen mitten på 1990-talet gav mig en inblick i hans arbete. Ett arbete som främst går ut på att fånga upp ungdomar i riskzonen för huliganism. Nu är det bara en del av hans arbetet som pågår i och omkring matcherna. Det mesta av arbetet sker förebyggande ute i olika stadsdelar med ungdomarna och deras föräldrar.

Även om det var drygt 28 000 supportrar på matchen var det rätt lugnt före matchen. Inte för att det saknades hatrop mot de andra supportrarna, men det var inget direkt bråk - inte som jag/vi såg i alla fall. Däremot var det desto stökigare inne på arenan med fyrverkerier och bengaliska eldar. Matchen fick till och med skjutas upp på grund av det. Helt oacceptabelt anser jag. Hur dessa fyrverkerier smugglas in på arenan kan man bara spekulera i, men in kommer de hur som.

Matchen då? Ja, matchen var ingen höjdare och slutade oavgjort (0-0). Djurgården förde matchen till stora delar, men hade mycket svårt att få till några bra målchanser. En av de bästa chanserna kom på slutet där AIK:s målvakt räddade en nick med fingertopparna. Det är kul att gå på derbyn även fast jag återigen tycker det är helt oacceptabelt med de eldar som bränns av inne på arenan. Där har klubbarna mycket kvar att jobba på.

Mer om matchen kan man läsa om här.

tisdag 29 mars 2011

Landskamp på Råsunda

Ikväll var det landskamp på Råsunda mellan Sverige och Moldavien. Ett motståndarland som jag faktiskt varit i tre gånger som valobservatör, senast i november 2010. Det var faktiskt min första landskamp i fotboll som jag gick på. Råsunda har jag däremot varit på förut för att se Allsvensk fotboll. Runt 25 000 hade kommit för att se Sverige ta tre poäng i EM-kvalet. Det svenska laget imponerade knappast. Det såg nervöst och tillknäppt ut. Även om vi ägde bollen under större delen av matchen lyckades vi bara vinna med 2-1. Vi hade gott och väl kunnat göra åtminstone ett mål till på straff. En straff som Zlatan tyvärr inte slog speciellt bra varför Moldaviens målvakt kunde rädda den. Nåja, vi vann i alla fall och det är huvudsaken. Nu klättrade vi upp på andra plats i tabellen, dessutom med två matcher mindre spelade än Ungern. Det vore kul om vi gick hela vägen och det vore kul att vara på plats när EM 2012 spelas i Polen/Ukraina.

Mer om kvällens match kan man läsa om här.

torsdag 24 mars 2011

Nationell samordning för att motverka idrottsrelaterat våld

Idag utsåg regeringen landshövding Per Unckel till nationell samordnare för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang.

"Regeringen har mot denna bakgrund gett Per Unckel i uppdrag att löpande lämna förslag på hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan motverkas. Han ska också arbeta för en förbättrad samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer på central, regional och lokal nivå. Han ska vidare medverka till att ansvarsfördelningen mellan berörda parter klarläggs och verka för att en likformig modell för informationsutbyte tas fram."

- Många aktörer inom idrotten har efterfrågat en nationell samordnare. Jag är därför mycket nöjd med att Per Unckel tar sig an uppdraget att fortsätta det arbete han inlett på regional nivå, säger idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Mer går att läsa i DN.

måndag 21 mars 2011

Årsmöte med Brommamoderaterna

I kväll var det årsmöte med Brommamoderaterna. Vid förra årsmötet blev jag invald i styrelsen och i kväll blev jag vald som vice ordförande. Ett kul uppdrag som jag tackar för att ha fått förtroende för. Som ny ordförande valdes duktiga Marie Valleé som har lång erfarenhet inom Moderaterna. Det innebar att Per Hagwall avgick. Per som jag tycker har gjort ett bra jobb och som har en stor kompetens och kunskap.

Efter årsmötet gästtalade finansborgarrådet Sten Nordin. Sten pratade bl.a. om vikten av att vi inte slår oss till ro utan att vi ständigt försöker utveckla Moderaterna till att fortsätta vara ett lyhört och modernt parti.

Första dagen som pr-konsult på Geelmuyden.Kiese

Idag var min första dag på Geelmuyden.Kiese. Där kommer jag att jobba som pr-konsult med huvudinriktning på healthcare. Ett jobb som jag tror kommer bli superskoj och givande, men säkert tufft emellanåt. Så klart var det mycket korvstoppning idag, och det kommer det bli framöver. Inte så konstigt då det är en hel del att sätta sig in i.

torsdag 10 mars 2011

Avskedsmingel på Hiv-Sverige

I eftermiddags var det avskedsmingel för mig på mitt jobb. Efter drygt 10 år som ombudsman på Hiv-Sverige så är det dags för mig att hitta nya utmaningar i (arbets)livet. Det har varit många givande och roliga år och jag har verkligen haft förmånen att uppleva mycket, se många platser och lära känna många trevliga och kompetenta människor världen över. Att summera det hela gör sig helt enkelt inte. I morgon åker jag och min flickvän till Thailand för en veckas härlig avkoppling och den 21 mars börjar jag jobba som pr-konsult på Geelmuyden.Kiese. Ett jobb som jag ser enormt mycket fram emot.

torsdag 3 mars 2011

Bromma sporthall

Idag var det på nyheterna om att Bromma sporthall ska rivas för att ge plats åt bostäder. Markägaren, Granen fastighetsutveckling, har sagt upp avtalet med Stockholm stad. På Regina Kevius hemsida kan man läsa att:

"Nu pågår förhandlingar mellan Idrottsförvaltningen/Fastighetskontoret och Granen fastighetsutveckling AB för nya placeringar av samtliga 7 idrottsplaner, varav flertalet av dessa önskar Stockholm stad placera i Bromma/Västerort. Detta för att bland annat Korpen Stockholm ska kunna driva sin verksamhet även i fortsättningen."

Vård till papperslösa

Idag har regeringen slutit en ramöverenskommelse med Miljöpartiet om den framtida migrationspolitiken. I Riksdag & Departement kan man bl.a. läsa:

"Exakt hur de nya och generösare reglerna kommer att utformas blir klart i ett senare skede; i maj kommer en utredning i frågan. Men redan nu står det klart att syftet med överenskommelsen är att göra Sverige till ett öppnare land och att villkoren för dem som vistas i Sverige illegalt ska bli bättre.

I dag råder stor oklarhet om papperslösa personer (alltså utländska medborgare som har fått ett avvisningsbeslut men i stället för att lämna Sverige väljer att gå under jorden) ska ha rätt till sjukvård eller om deras barn ska ha rätt att gå i skolan. Ofta fattas de slutgiltiga besluten ute i enskilda landsting eller på enskilda skolor, vilket har ansetts otillfredsställande ur ett rättssäkerhetsperspektiv."

Jag tycker det är en stor framgång att denna grupp ska få tillgång till vård och behandling i framtiden. Dilemmat är att de är här "illegalt" och ska därför, enligt många, inte ha några rättigheter alls. Personligen tycker jag att det är ett rätt cyniskt sätt att se på människor. De finns trots allt i Sverige och då har vi skyldighet att hjälpa dem anser jag. I det stora hela är det inga stora kostnader det handlar om. I bl.a. Norge, Spanien och Frankrike har papperslösa tillgång till vård och behandling på samma villkor som deras medborgare har och det har inte blivit någon massinvandring bara på grund av det.

Mer om papperslösa kan man läsa om här , här, här, här och här.

Artiklar om dagens beslut kan man läsa mer om i SVD, DN, Expressen, SR och i Kent Perssons blogg.

Även på PICUMs (the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) hemsida finns mycket matnyttigt att läsa om papperslösa personer.

onsdag 2 mars 2011

Politiska klubben


Ikväll var det dags för Politiska klubben igen. Ett arrangemang initierat av S:t Göransmoderaterna där vi träffas för att äta gott och prata om allt mellan himmel och jord - även om det mest blir fokus på aktuella politiska händelser.

tisdag 1 mars 2011

Ytterligare förtydligande av idrottsborgarrådet

Idag kom ytterligare ett förtydligande av Regina Kevius och Idrottsnämnden angående gårdagens inslag i ABC-nytt. Nedan återfinns det som hon skrev på hennes blogg.

"Stockholms idrottsnämnd har idag driftansvar för 51 stycken sim- och idrottshallar. Av dessa avser idrottsnämnden att under 2011 upphandla driften av fyra anläggningar. Anledningen till att vi föreslår upphandlingar är därför att vi tror att vi genom en större mångfald av aktörer får fler idéer om hur verksamheten i Stockholms sim- och idrottshallar kan utvecklas, vilket ger en bättre verksamhet för alla de stockholmare som regelbundet besöker våra hallar.

Under förra mandatperioden prövades upphandling av fyra anläggningar, men dessa upphandlingar avbröts. Det främsta skälet till detta var att de anbud som kom in låg över gällande referensbudget. Det skulle med andra ord ha kostat för mycket att överlåta driften till andra utförare, vilket inte vore önskvärt. Avsikten med upphandlingar är att de ska åstadkomma en större mångfald, utan att medföra ökade kostnader för stockholmarna.

För att vi ska lyckas bättre med upphandlingar framöver har vi startat ett branschråd för att i samtal med fristående aktörer komma fram till välfungerande underlag för upphandling. I branschrådet ingår representanter från Medley och ACTIC (dessa är båda företag inom bad- och motionsanläggningar), Friskvårdsföretagens branschorganisation samt Svenska simförbundet som representerar simsporten och dess föreningar. Tillsammans diskuterar vi hur upphandlingar ska genomföras på bästa sätt. Detta har skapat ett bra samarbetsklimat mellan idrottsförvaltning och aktörer vilket krävs för att öka kvaliteten för stockholmarna och ta tillvara på marknadens kompetens."

måndag 28 februari 2011

Vilseledande information i dagens ABC - Regina Kevius

Idag intervjuades Regina Kevius, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd, i ABC-nyheterna. Då den delen av intervjun som sändes inte stämde, återges nedan vad Regina bloggat om som svar på intervjun.

"Idag intervjuades jag av ABC (SVT:s regionala sändning för Sthlms län). Intervjun bestod av ca 10 frågor om idrottsnämndens planerade upphandlingar och tog ca en kvart, vilket resulterade i några få citat i tv-sändningen.
ABC påstår att Stockholms stad ska privatisera samtliga simanläggningar. Det stämmer inte.
Fakta är att idrottsnämnden avser att upphandla driften av 4 st kommunala simhallar. Stockholms stad äger och driver totalt 14 st simhallar.
Att upphandla verksamhetsdriften innebär inte en privatisering av anläggningarna. Det innebär att kommunen efter en offentlig upphandling, uppdrar åt en förening eller ett friskvårdsföretag att driva en anläggning. Det vill säga att kommunen fortsätter att äga simanläggningen, men att någon annan har hand om driften.
ABC ger vilseledande information. Därför anser jag att det finns ett behov av en detaljerad beskrivning. Mer information kommer inom kort på hemsidan."

Dessutom kan man tillägga att vi tror på mångfald och att fler än kommunen kan sköta driften minst lika bra eller bättre.

söndag 27 februari 2011

Könskvotering, nej tack

Under kvällen publicerades en debattartikel i SVD av Jessica Rosencrantz (Riksdagsledamot (M) och ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm) om att hon aldrig tänker låta sig kvoteras. Jag instämmer med henne. Skälen som hon anger är:

"För det första är kvotering kontraproduktivt i strävan mot ett jämställt samhälle. Riktig jämställdhet handlar om likabehandling: att ha lika rättigheter och att bli bedömd som en person – inte som del av ett kollektiv. Kvotering innebär raka motsatsen.
För det andra riskerar kvotering leda till minskat inflytande för kvinnor. Jag har uppnått mina mandat i politiken utan särbehandling och bemöts därför med respekt. Om jag och andra kvinnor endast skulle betraktas som inkvoterade skulle vi kunna förringas på grund av det. Det gäller lika mycket i näringslivet som i politiken.
För det tredje är könskvotering till bolagsstyrelser i mångt och mycket en symbolfråga som stjäl uppmärksamhet från mer relevanta jämställdhetsproblem. Politiker ska lägga kraft på att undanröja de verkliga hindren för jämställdhet – styrelseposter på toppnivå berör trots allt ytterst få."

Även om vi har kommit långt i Sverige vad gäller jämställdheten finns det mer att göra. Men att få en plats i något sammanhang enbart på grund av sin könstillhörighet skulle jag inte heller vilja. Läs artikeln! Jag tycker hon skriver många kloka ord.

onsdag 23 februari 2011

Årsmöte med S:t Göransmoderaterna

Ikväll var det årsmöte med S:t Göransmoderaterna. Lise-Lotte Fylking som har varit ordförande i 5 år lämnade ikväll över ordförandeklubban till Henrik Sjölander. Ett kul gäng som jag träffar i olika sammanhang. Kul var också att Arin Karapet blev invald i styrelsen.

Innan årsmötet talade Regina Kevius, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd. Regina var duktig och påläst som vanligt. Bl.a. beskrev hon den senaste tidens drev mot henne för de neddragningar som Idrottsnämnden beslutade om i början av året. Ett beslut som hon och nämnden backade ifrån efter diskussioner med idrottsföreningar vilket är ett tecken på styrka anser jag. Man ska kunna ändra sig och hitta andra lösningar ibland.

Debatten om sprutbytesprogram fortsätter och fortsätter...

Jag har på min blogg ett flertal gånger gett uttryck för att av hälso- och smittskyddsskäl införa ett sprutbytesprogram här i Stockholm. En minst sagt laddad fråga och en åtgärd som inte är oförenlig med en restriktiv narkotikapolitik, anser jag, vilket många gör gällande. I förrgår publicerades en debattartikel om att fördelarna med ett sprutbyte bygger på myter. Idag kom en replik på den artikeln från Socialstyrelsen med generaldirektören Lars-Erik Holm i spetsen. En artikel som återges i sin helhet nedan.

"Socialläkaren Anders Annell och journalisten Rolf Bromme med flera argumenterar mot missbruksutredningens förslag att etablera sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i hela landet (Brännpunkt 21/2).

Liksom för snart ett år sedan utgår deras motstånd från en engelsk översiktsartikel som omfattar fem äldre forskningsöversiktsartiklar. Denna gång hänvisar de också till erfarenheter från Stockholm med åtgärder som kan komplettera, men inte ersätta ett sprutbyte.

Annell och Bromme påstår att Socialstyrelsen gjort en positionsförflyttning i sin beskrivning av sprututbyteseffekterna, då myndigheten i tidigare debatt relaterat till programmen som framgångsrika för att hindra smittspridning och riskbeteende. Det är inte sant.

Vi står fast vid bedömningen att det finns en omfattande dokumentation om sprutbytesprogrammens positiva effekter i olika miljöer och att det är viktigt att de är en integrerad del av vården av missbrukare.

I den engelska artikeln konstateras att författarna inte funnit något som skulle ge anledning till att låta bli att starta nya sprututbytesprogram.

Det finns stark vetenskaplig evidens för att sprututbytesprogram är effektiva när det gäller att förebygga riskbeteende bland injektionsmissbrukare. Det framhålls också att evidensen för att sprututbytesprogrammen förhindrar hivsmitta vilar på mer robusta studiedata än vad fallet är när det gäller hepatit C-smittan.

På uppdrag av Missbruksutredningen har även en grupp forskare vid Lunds universitet gått igenom forskningsläget och gjort en omfattande kunskapsöversikt om sprututbytesprogram (SOU 2011:6, sidan 575ff). Deras slutsatser talar för sprututbytesprogram, i varje fall om skydd mot hivsmitta står i fokus. Effekterna av sådana tycks också förstärkas med omfattande psykosociala program.

Erfarenheter från sprututbytesprogrammet i Malmö och Lund visar också att programmen utgör en viktig kontaktyta mellan injektionsmissbrukare och samhällets vårdfunktioner.

Sprututbyte är inte en narkotikapolitisk åtgärd. Det är en hälsopolitisk insats för att minska dödligheten och förbättra hälsan hos en särskilt utsatt grupp människor i vårt samhälle."

tisdag 22 februari 2011

Översynen av den danska hivloven

I Danmark har de tillsatt en utredning för att se över den danska hivloven. Alltså den del av deras brottsbalk som stipulerar hur danskar kan bli dömda för överföring av hiv eller försök därom.

I den danska tidningen Information kan man här läsa att "Det skal være slut med at retsforfølge hiv-smittede, der har haft ubeskyttet sex uden at oplyse deres partner om sygdommen. Efter Information har beskrevet, at sygdommen stort set ikke længere smitter, hvis hiv-patienten er velbehandlet, har justitsminister Lars Barfoed (K) nu sat loven i bero. Det fremgår af et svar til Enhedslistens Per Clausen, hvori ministeriet henviser til, at »der er sket særdeles markante forbedringer af mulighederne for at behandle personer, som er smittet med hiv/aids.«
En tværministeriel gruppe skal afdække, hvilke initiativer der bør tages i lyset af den stærkt formindskede smitterisiko og den behandling, der desuden bevirker, at hiv-smittede ikke længere har kortere levetid."

Läs mer om bakgrunden och översynen av hivloven i ytterligare en artikel här. Där finns även jag intervjuad och citerad.

"Hiv-loven blev vedtaget i 1994 efter en spektakulær sag om en haitianer, der havde haft ubeskyttet sex med en række danske kvinder. I 1994 blev det slået fast i bemærkningerne, at kriminaliseringen af den hiv-smittede kun skulle gælde, så længe lægevidenskaben ikke havde fundet en måde at forlænge smittedes liv med mindst 12-14 år. Men i 2001, da Sundhedsstyrelsen oplyste Justitsministeriet, at hiv ikke længere var livstruende på grund af de forbedrede behandlingsmuligheder med kombinationsmedicin, skærpede man blot loven. Begrundelsen var, »at sikre, at det i lyset af de forbedrede behandlingsmuligheder for hiv/aids også fremover vil være muligt at straffe personer, der forvolder fare,« som det fremgik af bemærkningerne. Men loven virker, ifølge flere fagfolk, direkte imod forebyggelsesindsatsen, fordi den afskrækker folk fra at lade sig teste."

"Andreas Berglöf og Hiv-Sverige ser med glæde, at loven i Danmark nu ser ud til at blive ændret, for det kan måske smitte af på folkestemningen over for hiv-smittede i Sverige."

För mig och för Hiv-Sverige handlar det inte om att det ska vara fritt fram att smitta någon, utan om att alla måste ta ansvar för sin egen sexualitet och sitt egna risktagande. Till stor del handlar den svenska inhemska spridningen om att folk blir smittade av en person som ännu inte fått sin hivdiagnos och inte att hivpositiva springer runt och medvetet utsätter andra för smittfara.

Mer information om hiv och den svenska brottsbalken kan man läsa om här, här, här , här, här och här.

måndag 21 februari 2011

Provval eller ej

Att Moderaternas senaste provval blev uppmärksammat då en del kandidater blev petade från sina listor på grund av att de hade köpt röster för att komma upp på listorna. Internt har vi pratat en del om det här en tid. Det har också tillsatts en arbetsgrupp (ledd av Johan Gernandt) för att se över provvalet och komma med förslag på hur det kan komma att se ut vid framtida val.

I DN idag kan man läsa att arbetsgruppen på flera sätt vill skärpa reglerna för att undvika att fusket upprepas inför nästa val:
 • Provvalet läggs ned och ersätts av en försöksnominering. Dess betydelse som rådgivande medlemsenkät ”ska betonas”, skriver arbetsgruppen.
 • Nomineringskommittéerna får stärkt makt. De åläggs att samråda med föreningarna och valkretsarna både före och efter försöksnomineringen.
 • Ordförande och vice ordförande i nomineringskommittéerna ”bör (…) inte kandidera till någon politisk församling”.
 • För att öka öppenheten ska försöksnomineringens resultat redovisas även på föreningsnivå. Hittills har Moderaterna av valhemlighetsskäl inte redovisat dessa resultat.
 • Kravet för medlemmar skärps. Tidigare har medlemmar värvas i sista minuten före provvalet. Nu föreslår gruppen att man måste vara medlem senast den 31 mars det år försöksnomineringen äger rum på hösten.
Det finns ett förslag som nu är på remiss ute bland föreningarna och därför är det inte helt klart hur det kommer att se ut än. På Moderaternas hemsida kan man läsa att "efter att remissomgången är klar kommer arbetsgruppen att utforma sitt förslag som sedan presenteras för Förbundsstyrelserna för Stockholms stad och län. Styrelserna utformar sedan en proposition som presenteras på Förbundsstämmorna den 6-7 maj resp. 14 maj".

En sak som jag tycker är bra att man kollar av bättre med lokalföreningarna om vilka som har varit aktiva under mandatperioden. För min del är det i snitt1-2 aktiviteter i veckan med Moderaterna som jag deltar i för att jag tycker det är kul och lärorikt, men också för att nätverka och kunna få förtroendeuppdrag inom partiet. Det är så det är och det är så det ska vara. Vi är många som "sliter" där ute och det bör ha betydelse när valet väl är över.

Vill man läsa arbetsgruppens rapport kan man göra det här.

Mer om Moderaternas provval kan man läsa här, här och här.

fredag 18 februari 2011

Beslut i Socialnämnden om sprutbytesprogram

Nu börjar det verkligen brännas i sprutbytesfrågan i Stockholm. Igår ställde sig en majoritet av partierna i Socialnämnden bakom ett försök till sprutbytesprogram i stan. Även om beslutet i Socialnämnden bara är ett remissyttrande visar det dock hur partierna kommer att ställa sig inför det avgörande beslutet i kommunfullmäktige framöver.

Ett sprutbytesprogram är för mig en hälso- och socialpolitisk åtgärd för en utsatt grupp människor som dessutom samhället har att vinna på.

Läs gärna Mark Klambergs blogg som skriver många kloka saker om ett sprutbytesprogram. Även Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson har bloggat om gårdagens beslut.

torsdag 17 februari 2011

Höga böter för derbyskandalen 22 december 2010

                  Bilden är hämtad från ABC-nyheterna.

Idag kom beslutet från Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd som dömer AIK och Djurgården till dryga böter på grund av den ordningsstörning som uppstod. AIK, som arrangerade matchen, döms att betala 200 000 kr medan Djurgården döms att betala 125 000 kr.

"I matchdelegatens rapport står det att flera upplopp och slagsmål uppstod, avspärrningar bröts, rökbomber avfyrades och smällare sköts iväg. Efter derbyt anmäldes 21 brott och polisen har 32 misstänkta gärningsmän", skriver DN.

AIK och DIF motsatte sig beslutet och menar att det bara drabbar klubbarna ekonomiskt. Det kan man förstå, men händelsen strax före jul kan knappast gå förbi obemärkt och klubbarna är trots allt ansvariga för vad som händer på arenorna.

DN fortsätter att skriva att ”händelserna saknar motstycke inom svensk ishockey och det som inträffat bör därför tas på stort allvar. Nämnden ser särskilt allvarligt på händelsen där nätbarriärerna brutits och supportrarnas agerande tvingat sittplatspubliken att lämna sina platser”, skriver nämnden. Det omfattande säkerhetsarbete som klubbarna vidtog inför och under matchen fick disciplinnämnden att ge böter i ”mildrande riktning”. Därför stannade det högsta bötesbeloppet vid 200.000 kronor i stället för maxbeloppet 500.000 kronor."

Idrott och integration

Idag tog DN upp utredningen "Idrott och integration" som Statistiska centralbyrån har gjort på uppdrag av Riksidrottsförbundet.

"På det stora hela är utredningen positiv läsning för idrottsrörelsen. ”Ungdomar med utländsk bakgrund deltar i hög utsträckning i föreningsidrotten, men deltagandet är koncentrerat till några idrotter”, konstateras bland annat." Något som så klart är glädjande. Idrotten är ett bra sätt att integrera personer som kommer från andra länder. Dock konstaterar man i utredningen att "även om många ungdomar med utländsk bakgrund totalt sett är aktiva inom idrottsrörelsen finns det mycket att göra inom många idrotter för att det ska bli fler. Idrotten behöver bland annat arbeta ännu intensivare med värderingsfrågor och attityder i sin ledarutbildning, med att sänka kostnader och göra anläggningar mer tillgängliga och även lära av de idrotter som idag har en stor etnisk mångfald". Något som vi inom Idrottsnämnden tänker på och uppmuntrar i den verksamhet som vi ansvarar för.

måndag 14 februari 2011

Årsmöte med Öppna Moderater


 Ikväll var det dags för Öppna Moderaters årsmöte. Öppna Moderater är partiets HBT-nätverk som kämpar för HBT-personers rättigheter. Ett nätverk som jag har många vänner inom. Nätverket har haft en rad aktiviteter under året såsom kunskapsseminarier, deltagande i Stockholm Pride, valkampanjande, after work och sist men inte minst en studieresa till Bryssel i december 2010.

På bilden ovan syns Fredrik (Saweståhl) och Fia (Arkelsten). Fredrik som till vardags är kommunstyrelsens ordförande i Tyresö och Fia som är Moderaternas partisekreterare. Fredrik valdes av årsmötet till ny ordförande efter Christer G Wennerholm. Efter årsmötet, som gick rätt snabbt, berättade Fia lite kort om perioden efter valet och det fortsatta förnyelsearbetet inom Moderaterna. Ett förnyelsearbete som är oerhört viktigt för att vara i fas med tiden och väljarna.

Hela Öppna Moderaters nya styrelse kan man se med bild och namn här QX hemsida.

onsdag 9 februari 2011

Bandymatch på Zinkensdamms IP

Ikväll var jag och tittade på bandy på Zinkensdamms IP när Hammarby tog emot Sirius. Sirius som är mitt gamla hemmalag från Uppsala. Det var på det hela stora en bra match där Sirius vann rättvist med 6-4, trots att man hade en man utvisad hela andra halvlek.

Visserligen gillar jag sport och också olika typer av sport. Men det var inte bara därför jag var där. Det var också i egenskap av att sitta i Idrottsnämnden. Jag hade faktiskt aldrig varit på "Zinken" tidigare så nu var det dags. Det ingår, tycker jag, i mitt uppdrag att känna till stadens arenor. Dessutom var jag intresserad av att se hur arrangemanget som helhet fungerade med publikvärdar, bevakning, entréer och annat. En annan aspekt var att se hur supportrarna från båda lagen skötte sig och hur arrangörerna skulle hantera eventuella oroligheter.

Allt flöt dock på mycket bra och för mig var det en positiv upplevelse - inte bara för att Sirius vann.

måndag 7 februari 2011

Missbruket, Kunskapen, Vården (SOU 2011:6)

Idag läste jag sammanfattningen av den statliga utredningen "Missbruket, Kunskapen, Vården (SOU 2011:6)". En statlig offentlig utredning (SOU) som Missbruksutredningen haft i uppdrag att göra. Enligt Gerhard Larsson, utredningens särskilde utredare, måste den nya svenska missbruks- och beroendevården på ett helt annat sätt än idag bygga på forskningsbaserad kunskap om insatsernas effekt. I pressmeddelandet sägs det att i "syfte att skapa en kunskapsbaserad vård har utredningen låtit ledande svenska experter inom missbruksområdet bedöma det internationella kunskapsläget om olika insatsers effekt".

Bland annat har man gjort en genomlysning av sprutbytesprogram. En omdebatterad metod som gett upphov till många diskussioner för och emot. De svenska experterna konkluderar att det finns möjliga bevis för att visa på ett minskat riskbeteende bland injektionsmissbrukare samt att det inte finns några vetenskapliga bevis för att sprutbytesprogram leder till ökat missbruk.

Personligen är jag  för ett sprutbytesprogram då det skulle minska samhällets kostnader både på individnivå (mindre personligt lidande) samt för samhället i stort (mindre vård- och behandlingskostnader). En följdeffekt skulle också bli att färre infekteras av hiv.

Ett sprutbytesprogram är väl reglerat i lag och får inte bara handla om byten av sprutor och kanyler utan måste åtföljas av vård och avgiftning.

Här kan man läsa om några artiklar som har skrivits i ämnet här, här och här.

söndag 6 februari 2011

Långfärdsskridskor på NorrvikenIbland är det skönt att bara koppla av med något annat. Bilden ovan är tagen på Norrviken idag där vädret och skridskoåkningen var perfekt.

torsdag 3 februari 2011

Utbildning med Idrottsnämnden

I tisdags hade vi en heldagsutbildning med Idrottsnämnden. Inledningstalade gjorde nämndens ordförande Regina Kevius, bilden nedan.

Sen fortsatte dagen med föredrag från idrottsförvaltningens olika tjänstemän som handlade om förvaltningens organisation och huvudinriktning, den svenska idrottsrörelsen i stort, verksamhetsplan 2011, investeringsbehov och vilka anläggningar som staden har.

Vi fick också en mycket intressant presentation om Stockholmarnas idrotts- och fritidsvanor. Nedslående var dock att idrottandet bland våra unga sjunker. Det är oroväckande eftersom idrottande och hälsa är så nära förknippat med varandra. Det är något som nämnden gett förvaltningen i uppdrag att jobba med under året.

Vi fick också en föredragning om nästa års 100-års jubileum av de olympiska sommarspelen i Stockholm 1912. Det känns nästan smått overkligt att Sverige har arrangerat ett sommar-OS, men det gjorde vi. Sverige tog 67 (sextiosju) medaljer under detta OS. En bedrift som knappast lär återupprepas.

Nedan kan man se några av nämndens viktiga mål.

I övrigt kan man nämna att staden bl.a. äger och driftar 14 simhallar, 40 idrottshallar, 25 naturgräsplaner, 55 konstgräsplaner, 85 grusplaner, ca. 200 gymnastikhallar, 12 ishallar, 4 konstfrusna bandybanor, 5 ridhus och har 30 sjöar för fritidsfiske. Rätt imponerande tycker jag.

onsdag 19 januari 2011

Rut och rot skapar nya jobb

Idag kunde man läsa i DN att rut- och rotavdragen har skapat 24.000 nya heltidsjobb under 2010 - enligt en undersökning från Företagarna.

"Omkring 76.000 företag och nästan 1,2 miljoner personer utnyttjade avdragen under 2010 vilket är en trefaldig ökning jämfört med 2009."

För oss som är för rut och rot är detta givetvis glädjande siffror och en huvudeffekt enligt grundtanken med dessa avdrag.

Möte med Idrottsnämnden

Igår var det mitt första möte med Idrottsnämnden i Stockholms stad. Eftersom jag inte har suttit i någon nämnd tidigare hade jag ingen aning om vad som väntade. Allt flöt dock på bra och min roll som ersättare innebär inte att jag kan rösta, men jag har däremot närvaro- och yttranderätt. Något som jag definitivt kommer att nyttja. På agendan stod ett flertal ärenden. Bl.a förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde, val av ledamöter till idrottsnämndens handikappråd och inte minst verksamhetsplan för 2011 för nämnden.

Det mesta, för att inte säga allt, var redan uppgjort på förhand genom det gruppmöte som ägde rum en vecka innan nämndmötet. Detta då vi i Alliansen har majoritet och på det sättet kan få igenom alla de frågor som vi vill - förutsatt att vi är ense så klart. Dock bad jag närvarande tjänstemännen i förvaltningen beskriva lite mer den handlingsplan som finns mot stadens supportergrupper och de huliganer som härjar på diverse sportevenemang. Ett viktigt arbete för att motverka den otrygghet och merkostnader som tyvärr ofta uppstår på matcher, inte minst på stadens olika derbyn.

Jag ser an mot kommande möten. Dessutom kommer vi att ha en heldagsutbildning den 1 februari då vi får en ytterligare inblick i och kring nämndens arbete och ansvarsområden.

tisdag 4 januari 2011

10 i topp 2010 (hiv/aids)

Då ett nytt år börjar är det rätt vanligt med diverse 10 i topplistor från föregående år. Min topplista har jag plankat från nyhetssajten IRIN. Mycket har hänt inom området hiv/aids och det är det som denna topplista handlar om.

Microbicide breakthrough - After years of disappointing results, this year saw the first clinical evidence that a vaginal gel - known as a microbicide - could help to prevent sexual transmission of HIV. Such a preventative tool in the hands of women would radically reduce the level of new infections, analysts say.

ARVs for prevention - A new study found that daily oral pre-exposure prophylaxis (PrEP) - the use of ARVs to prevent HIV in high-risk groups - reduced HIV infection risk among participants who took the ARV Truvada by an average 43.8 percent.

Two-hour TB test - In December, the UN World Health Organization endorsed a new rapid test for TB that could potentially save millions of lives through earlier diagnosis.

Treatment 2.0 - In July, UNAIDS launched a new approach to HIV treatment aimed at simultaneously achieving two holy grails of the AIDS response: drastic reductions in AIDS-related deaths and new HIV infections. "Treatment 2.0" aims to drastically scale up testing and treatment using current best practices and future innovations in antiretroviral (ARV) drugs and diagnostics, with the aim of averting 10 million deaths by 2025, and reducing new infections by one-third.

Patent pool's first licence - In October, the US National Institutes of Health (NIH) became the first patent holder to join the recently created Medicines Patent Pool. By licensing the ARV Darunavir to the patent pool, it made the technology to produce it available for the benefit of low- and middle-income countries.

UNITAID, the international health financing agency that established the pool, is optimistic many of the large pharmaceutical companies will soon follow the NIH by licensing their own patented ARVs.

Easier travel - New rules allowing HIV-positive people to travel freely to the US came into effect early in 2010, ending a 22-year-old ban that had been widely criticized by AIDS activists as discriminatory and stigmatizing. China and Namibia also lifted HIV-related travel restrictions in 2010, but another 51 countries still have restrictions in place.

Universal Access - At the 2006 UN General Assembly High-Level Meeting on AIDS, world leaders expanded their commitment to include universal access to prevention, care and support and agreed to set national targets by the end of 2010. While a few African countries achieved universal access to treatment - Swaziland, Zambia, Namibia, Botswana and Rwanda - most did not. UNAIDS’s new vision is: "Zero new infections. Zero discrimination. Zero AIDS-related deaths."

Funding crisis - The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria reported a US$1 billion funding shortfall over the next three years. This upsets plans to dramatically increase HIV treatment numbers and puts people already on treatment at risk of drug resistance should funding affect the supply of their medicines.

Anti-MSM sentiment - Crackdowns on African MSM increased in 2010, leading AIDS activists to urge tolerance. Uganda continued to pursue its anti-gay bill, while Malawi arrested a gay couple who got engaged and Kenya's Prime Minister Raila Odinga called for the arrest of gays. Fears of legal action or public outing often lead MSM to avoid health facilities where they could receive treatment and care and prevent governments from including MSM programming in their national strategies.

Threats to India's generics industry - India, widely thought of as the pharmacy of the developing world, has stood firm against attempts by large pharmaceutical firms to insist on patents on ARVs, allowing the country to continue manufacturing cheap generics. In 2010, however, activists warned of multiple threats to the nation's generics industry, including "Special 301", an annual review process led by the Office of the US Trade Representative, which has placed India on a "priority watch list" for failure to properly enforce intellectual property rights, and a Free Trade Agreement between India and the European Union. Activists claim the EU is using it to circumvent India's public health protections and boost its own pharmaceutical industry, putting millions of HIV-positive people's lives at risk


Även om en hel del har hänt så återstår mycket arbete kring ökad tillgänglighet för mediciner, att kämpa mot stigma och diskriminering samt att få världens regeringar och internationella organisationer att satsa pengar på detta område.

måndag 3 januari 2011

Nyföretagandet ökar

Glädjande kunde man i SVD läsa idag att "Antalet nystartade företag ökade med 19 procent under 2010 jämfört med 2009, enligt Nyföretagarcentrums Nyföretagarbarometer. Totalsiffran hamnade på 65 072 nya företag, vilket är den högsta siffran i Sverige på 15 år".

Det är extra glädjande då nya jobb måste öka i den privata sektorn för att bekämpa arbetslöshetssiffrorna. Vi kan inte bara förlita oss på en stor offentlig sektor som tidigare S-regeringar har gjort. Vi har en lång tradition av företagande i Sverige och den måste vi uppmuntra på alla sätt och vis. Inte minst genom bra politiska beslut.

"Förklaringen är troligen att den 1 april sänktes aktiekapitalet till 50 000 kronor och den 1 november avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag, på samma sätt som redan skett i övriga EU."

Samtidigt kan man också läsa i SVD att antalet nya registrerade bilar ökade med 35,6 % jämfört med 2009. Visserligen var 2009 ett mörkt år för bilindustrin, men nån gång bör det ju vända. Vilket det har gjort nu.

Bertil Moldén, Bil Swedens vd, beskriver ändå 2010 som "ett mycket bra bilår".
– Det här är den absolut största ökningen i antal någonsin. Det har aldrig tidigare skett en så snabb svängning

Det går bra nu.

Inval till Idrottsnämnden i Stockholms stad

Så var man tillbaka efter en härlig julledighet som tillbringats med nära och kära. Idag fick jag bekräftat att jag blivit invald som ersättare i Idrottsnämnden i Stockholms stad. Det känns jättekul att ha fått sitt första förtroendeuppdrag inom Moderaterna. Något som jag har jobbat hårt för det senaste året. Desto roligare var det då jag inte kandiderade till kommunfullmäktige utan till landstingsfullmäktige i valet 2010. Det ska bli spännande och lärorikt att få följa nämndens arbete på nära håll.

Idrottsnämnden ansvarar för en hel del, nämligen:
 • Stadens bidragsstöd till föreningar, sammanslutningar och stipendieverksamhet.
 • Anordnande av fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
 • Förvaltning av stadens bad-, idrotts- och motionsanläggningar samt markområden.
 • Upplåtelse av skolidrotts- och gymnastikhallar utanför skolverksamhetstid
 • Ärenden om lokal lotteriverksamhet
 • Ärenden om nolltaxa och subventioner för upplåtelser av allmänna samlingslokaler och anläggningar för idrottsverksamhet.
 • Frågor rörande fiskevård inom stadens vatten samt camping och friluftsverksamhet.
Ordförande i Idrottsnämnden är duktiga Regina Kevius. Regina som efter valet blev utnämnd som Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd. En bra mix då dessa frågor hör tätt samman.