Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

onsdag 23 februari 2011

Debatten om sprutbytesprogram fortsätter och fortsätter...

Jag har på min blogg ett flertal gånger gett uttryck för att av hälso- och smittskyddsskäl införa ett sprutbytesprogram här i Stockholm. En minst sagt laddad fråga och en åtgärd som inte är oförenlig med en restriktiv narkotikapolitik, anser jag, vilket många gör gällande. I förrgår publicerades en debattartikel om att fördelarna med ett sprutbyte bygger på myter. Idag kom en replik på den artikeln från Socialstyrelsen med generaldirektören Lars-Erik Holm i spetsen. En artikel som återges i sin helhet nedan.

"Socialläkaren Anders Annell och journalisten Rolf Bromme med flera argumenterar mot missbruksutredningens förslag att etablera sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i hela landet (Brännpunkt 21/2).

Liksom för snart ett år sedan utgår deras motstånd från en engelsk översiktsartikel som omfattar fem äldre forskningsöversiktsartiklar. Denna gång hänvisar de också till erfarenheter från Stockholm med åtgärder som kan komplettera, men inte ersätta ett sprutbyte.

Annell och Bromme påstår att Socialstyrelsen gjort en positionsförflyttning i sin beskrivning av sprututbyteseffekterna, då myndigheten i tidigare debatt relaterat till programmen som framgångsrika för att hindra smittspridning och riskbeteende. Det är inte sant.

Vi står fast vid bedömningen att det finns en omfattande dokumentation om sprutbytesprogrammens positiva effekter i olika miljöer och att det är viktigt att de är en integrerad del av vården av missbrukare.

I den engelska artikeln konstateras att författarna inte funnit något som skulle ge anledning till att låta bli att starta nya sprututbytesprogram.

Det finns stark vetenskaplig evidens för att sprututbytesprogram är effektiva när det gäller att förebygga riskbeteende bland injektionsmissbrukare. Det framhålls också att evidensen för att sprututbytesprogrammen förhindrar hivsmitta vilar på mer robusta studiedata än vad fallet är när det gäller hepatit C-smittan.

På uppdrag av Missbruksutredningen har även en grupp forskare vid Lunds universitet gått igenom forskningsläget och gjort en omfattande kunskapsöversikt om sprututbytesprogram (SOU 2011:6, sidan 575ff). Deras slutsatser talar för sprututbytesprogram, i varje fall om skydd mot hivsmitta står i fokus. Effekterna av sådana tycks också förstärkas med omfattande psykosociala program.

Erfarenheter från sprututbytesprogrammet i Malmö och Lund visar också att programmen utgör en viktig kontaktyta mellan injektionsmissbrukare och samhällets vårdfunktioner.

Sprututbyte är inte en narkotikapolitisk åtgärd. Det är en hälsopolitisk insats för att minska dödligheten och förbättra hälsan hos en särskilt utsatt grupp människor i vårt samhälle."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar