Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

söndag 4 juli 2010

Almedalsveckan

Så har jag anlänt till Visby i morse med nattbåten för att delta i min första Almedalsvecka här i Visby. Det ska bli jättekul. Jag ser fram emot många seminarier, trevligt mingel och förhoppningsvis lite sol och bad också.

I GP kan man idag läsa att Reinfeldt leder kompetensligan med hur många av svenska folket som tror att han  är mest kompetent att leda landet. Hela 75,5 procent tror att han skulle vara mest skicklig att leda en regering.

Det går bra nu!

Enligt SVD kommer "årets hetaste frågor bli vård och omsorg, miljöfrågor och sysselsättningspolitiken – i alla fall om man går efter vilka ämnen det anordnas flest arrangemang kring. Samtidigt handlar inte allt om de stora politiska frågorna, utan också om särintressen och nischade ämnen."

torsdag 1 juli 2010

Vårdval Stockholm

En stor anledning till att jag tillhör Moderaterna som parti är det frihetstänk de har, att vi tror på individens egna förmåga och för de valmöjligheter som skapas med vår politik.

En omdebatterad reform som vi har infört är Vårdval Stockholm. Något som oppositionen har kritiserat för att bara gynna rika och välbeställda personer. Nu har Karolinska Institutets folhälsoakademi gjort en oberoende granskning av Vårdval Stockholm.

"Granskningen visar tillsammans med förvaltningens faktaunderlag på följande positiva resultat av Vårdvalet:
• Två av tre nya vårdcentraler har öppnats utanför Stockholms innerstad. Tillgängligheten har ökat i hela Stockholms län och nya vårdgivare finns i stor utsträckning i förorter med lägre inkomster och tidigare bristande utbud av husläkare. I de fyra områden, som har lägst medelinkomst, har det öppnat fem nya vårdcentraler, medan ytterområden med hög inkomst nästan helt saknar nyetableringar.
• Läkarbesöken har ökat, främst i socioekonomiskt svaga områden. Det är ett trendbrott. Det har blivit lättare att få träffa en doktor.
• Läkarbesöken bland så kallade vårdtunga patienter har ökat mer än genomsnittet av befolkningen. Det handlar bland annat om patienter med diabetes eller patienter som haft stroke.
• Kostnadsökningarna efter införandet av vårdvalet har varit marginella, trots att antalet läkarbesök ökat med 20 procent. Stockholmarna får alltså mer sjukvård för sina skattepengar.
• Den ökade tillgängligheten har tillfallit alla grupper, både yngre och äldre upplever att det är lättare att komma i kontakt med en doktor och det är lättare att få tid på en vårdcentral.
• Antibiotikaförskrivningen har minskat generellt.
Slutsatsen är alltså att Vårdval Stockholm har gjort vården i Stockholm mer effektiv, men framförallt mer rättvis. Utredaren uttrycker själv att: ”Vad som kanske är mest förvånande är inte resultaten under de två åren med Vårdvalsreformen, utan den ojämna fördelningen av besök till förmån för rika områden under perioden före Vårdval Stockholm.”

Tji fick oppositionen. Valfrihet är något positivt och gynnar oss alla.

Stort förtroende för Moderaternas rättspolitik

I Expressen kunde man idag läsa ett TT-meddelande att "drygt 65 procent av svenskarna har stort förtroende för svenskt rättsväsende. Och störst förtroende känner de i det avseendet för Moderaterna."

– Förtroendet har ökat sedan 2006. Det tyder på att vi är på rätt väg med de politiska besluten, sade justitieminister Beatrice Ask när hon på torsdagen presenterade undersökningen.


Frågan är om folks ökade förtroende stämmer med den faktiska brottsutvecklingen. Under 2002-2006 minskade antalet anmälda brott med knappt en procent. Under 2006- 2009 ökade anmälningarna med 15 procent.


– Om man har förtroende för rättsväsendet så anmäler man också brott. Vi ser till exempel när det gäller kvinnovåld, att om man tror att man får ett bra bemötande och behandlas schyst, då anmäler man också, annars låter man bli. Jag tror att våra stora insatser mot kvinnovåld har inneburit att fler anmäler och det är bra, sade Beatrice Ask till TT.
Undersökningen gjordes den 21-29 juni och omfattade 1 008 personer.

Alliansens jämställdhetspolitik

Idag ger Hillevi Engström svar på tal i SVD angående kritiken mot Alliansens jämställdhetspolitik. Den har kritiserats för att vara felaktig och inte tillräcklig och till och med ett hot.

"Viktiga alliansreformer som införandet av jobbskatteavdraget och den förändrade sjukförsäkringen gynnar i allra högsta grad kvinnor, speciellt kvinnor i svaga grupper", skriver Hillevi. Dessutom så skriver hon vidare att "kvinnor tjänar, äger och bestämmer fortfarande mindre än vad män gör. Detta är ett stort samhällsproblem som måste åtgärdas på alla fronter".

Det konstiga i kråksvängen är att "problemet finns trots att Borgströms partikamrater inom Socialdemokratin har haft regeringsmakten under nästan hela efterkrigstiden".

Ja, ibland kanske man måste sopa rent framför sin egen dörr innan man kritiserar andra för något som man uppenbarligen själv har misslyckats så kapitalt med.

Hon avslutar artikeln med att säga att "Alliansen har satsat 400 miljoner per år på jämställdhetsåtgärder. Det är tio gånger så mycket som under socialdemokraternas föregående mandatperiod."

Mycket återstår tvivellöst, men vi kan inte ändra på alla orättvisa strukturer under bara en mandatperiod.