Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

måndag 7 februari 2011

Missbruket, Kunskapen, Vården (SOU 2011:6)

Idag läste jag sammanfattningen av den statliga utredningen "Missbruket, Kunskapen, Vården (SOU 2011:6)". En statlig offentlig utredning (SOU) som Missbruksutredningen haft i uppdrag att göra. Enligt Gerhard Larsson, utredningens särskilde utredare, måste den nya svenska missbruks- och beroendevården på ett helt annat sätt än idag bygga på forskningsbaserad kunskap om insatsernas effekt. I pressmeddelandet sägs det att i "syfte att skapa en kunskapsbaserad vård har utredningen låtit ledande svenska experter inom missbruksområdet bedöma det internationella kunskapsläget om olika insatsers effekt".

Bland annat har man gjort en genomlysning av sprutbytesprogram. En omdebatterad metod som gett upphov till många diskussioner för och emot. De svenska experterna konkluderar att det finns möjliga bevis för att visa på ett minskat riskbeteende bland injektionsmissbrukare samt att det inte finns några vetenskapliga bevis för att sprutbytesprogram leder till ökat missbruk.

Personligen är jag  för ett sprutbytesprogram då det skulle minska samhällets kostnader både på individnivå (mindre personligt lidande) samt för samhället i stort (mindre vård- och behandlingskostnader). En följdeffekt skulle också bli att färre infekteras av hiv.

Ett sprutbytesprogram är väl reglerat i lag och får inte bara handla om byten av sprutor och kanyler utan måste åtföljas av vård och avgiftning.

Här kan man läsa om några artiklar som har skrivits i ämnet här, här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar