Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

torsdag 29 november 2012

Vi måste börja tala om hiv...

"Har svenskarnas attityder till hiv förändrats?

En undersökning baserad på studier vart fjärde år, från 1987-2011, med drygt 21 000 svar totalt visade 2011 att var femte person skulle undvika nära kontakt med en arbets- eller skolkamrat som var smittad av hiv. Motsvarande siffra 1989 var drygt hälften av de svarande. Uppgifterna kommer från professor Lars Plantins undersökning ”Hiv i Sverige, kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987-2011”, en enkätstudie gjord på uppdrag av Smittskyddsinstitutet.
Utvecklingen går mot minskad utsatthet även om det fortfarande är så många som en av fem som undviker kontakt med en person som lever med hiv.
Generellt sett visar de åtta undersökningarna från 1987-2011 att allmänhetens kunskaper har förbättrats under åren vad gäller hiv. Både när det gäller olika smittvägar och hur man skyddar sig. Men fortfarande finns det allvarliga kunskapsluckor. Andelen som svarade att hiv säkert eller troligen smittar via insektsbett har minskat något över åren men än idag svarade runt 20-25 procent detta som en riskfylld smittväg."

Vi måste som sagt börja tala om hiv. Mer om Smittskyddsinstitutets undersökning kan man läsa här.

onsdag 28 november 2012

Idrottsbolag får avslag om polisnota

"AIK och Djurgården får avslag på sin överklagan angående de så kallade polisnotorna. Kammarrätten gick på samma linje som förvaltningsrätten, vilket betyder det inte finns någon laglig möjlighet att undanta idrottsaktiebolag från att betala ersättning till polisen i samband med matcher."

Ett fel beslut anser jag då det kommer drabba berörda klubbar och deras verksamhet mycket hårt. Min undran blir vilka fler som egentligen ska behöva betala för polisbevakningen på olika arrangemang? Detta är en samhällstjänst som betalas gemensamt av skattebetalarna och som så bör förbli. Något som även regeringens utredare i frågan, Björn Eriksson, kommer fram till i sin utredning. Här kan man läsa hans utredning - "Brott och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang". Där finns det även diverse annat matnyttigt i frågan.

Här, här, här, här, och här kan man läsa mer.

onsdag 21 november 2012

Tydligt breddfokus i idrottsnämndens investeringar för de kommande fem åren

En ny gymnastikhall, 13 nya konstgräsplaner, fem idrottshallar, utbyte av utslitna konstgräsmattor samt upprustning av befintliga anläggningar är några av de investeringar som stadshusalliansen i idrottsnämnden vill prioritera inför 2013. En bra avvägning som kommer gynna barn och unga inom breddidrotten, säger gruppledarna för alliansen i idrottsnämnden.

– Jag är glad över att investeringsplanen har ett tydligt fokus på barn och ungas möjlighet till idrott. Nästa år står Engelbrektshallen klar och vi börjar planeringen av en ny gymnastikhall som sedan länge har varit efterfrågad från gymnaster i Stockholm, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M).

– Vi är väldigt glada över den fortsatta satsningen på våra idrottsplatser. Med nytt konstgräs, bland annat på Aspudden och Bromsten, gör vi idrotten mer tillgänglig för stockholmare i alla åldrar, säger Daniele Fava, Folkpartiets gruppledare i idrottsnämnden.

– Årets idrottsinvesteringar innebär en storsatsning på breddidrotten med nya anläggningar i flera stadsdelar. Speciellt glädjande är att vi nu påbörjar planerna på fler konstgräsplaner på Södermalm, säger Fredric Ericsson, Centerpartiets gruppledare i idrottsnämnden.

– Genom dessa satsningar gynnar vi barn och ungas möjligheter att utöva idrott, säger Daniel Långström, Kristdemokraternas gruppledare i idrottsnämnden.

Fakta:
Beslutet avser inriktning för investeringar 2013-2017. Programmet innehåller bland annat följande:
  • Gymnastikhall i Söderort
  • Konstgräs på bland annat Aspuddens IP, Bromstens IP och Grimsta
  • Nya fullstora idrottshallar i Norra Djurgårdsstaden, Älvsjö, och Bromma
  • Utbyte av konstgräsplaner på bland annat Hässelby gårds BP och Ärvinge BP
  • Ny av uteridbana Åkeshov ridanläggning
  • Upprustning av Åkeshov sim- och idrottshall
Pressmeddelandet kan läsas här.