Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

onsdag 23 oktober 2013

Politiska opinionsmätningar

Idag skriver Novus VD att opinionsundersökningar spelar en central roll i medierna och i politiken men att de ofta inte är korrekt genomförda.

Med tanke på att det dessutom  presenteras en ny mätning var och varannan vecka tror jag att vanligt politiskt intresserade människor faktiskt inte orkar ta till sig dem. Så till vida det inte börjar närma sig valet på riktigt.

Det blir en partipropaganda som riskerar slå tillbaka på det demokratiska engagemanget och intresset anser jag.

Källa: SVD

Beslut om nya idrottshallar

'På idrottsnämndens sammanträde den 22 oktober beslutade Alliansen att påbörja projekteringen av tre fullstora idrottshallar. Hallarna ska placeras på Sätra IP, Hässelby Villastads bollplan samt Hjulsta bollplan och byggnation kommer att påbörjas under 2014. De nya hallarna är en del av Alliansens budgetsatsning för 2014.'

Källa: Regina Kevius

http://reginakevius.se/2013/10/23/nu-paborjas-arbetet-med-tre-fullstora-hallar-i-stockholm-stad/

måndag 21 oktober 2013

Hiv - den medicinska utvecklingen har rusat ifrån rättstillämpningen med stormsteg

– Då risken för att föra viruset vidare är minimal hoppas jag att rättsväsendet snabbt tar till sig denna kunskap och att det omgående leder till vetenskapligt grundade riktlinjer för när åtal ska väckas i mål som rör hiv. Vi ska slippa se åtal mot personer som inte utsätter andra för fara eller utgör risk i brottsbalkens bemärkelse, menar RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros.

Läs mer på RFSU:
http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/Press/Pressmeddelanden/2013/Hiv---den-medicinska-utvecklingen-har-rusat-ifran-rattstillampningen-med-stormsteg1/

Nationell konferens om hiv/STI-prevention

Idag anordnar Smittskyddsinsitutet en konferens om hiv/STI-prevention. Bl.a. tog Johan Giesecke från ECDC (den europeiska smittskyddsmyndigheten) upp de många utmaningarna med preventionsarbetet. Det handlar om tillgång till testning, diagnosticering och behandling.

Här kan du läsa mer:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/kalendarium/smi_program_131010.pdf

Du kan även läsa mer på #hivsti2013

söndag 20 oktober 2013

Moderaternas stämma

I helgen har Moderaterna haft sin arbetsstämma. En stämma som bestämmer den framtida politikinriktningen, inklusive politiken fram till valet. Själv var jag där som observatör och kunde mingla och förkovra mig i egen takt. Jag var även där i egenskap av sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Frågor där jag tycker att mitt parti har en del kvar att göra. Dock finns det personer som är intresserade och som har bra synpunkter, inte minst inom Öppna Moderater. Öppna Moderater som är ett förbund inom Moderaterna som jobbar med hbt-frågor.

Här kan du läsa mer om stämman.
Här kan du läsa mer om Öppna Moderater

onsdag 16 oktober 2013

79 nya idrottsanläggningar i Stockholm sedan 2006

Sedan 2006 har Stockholms stad och Idrottsnämnden byggt nio nya idrottshallar, 48 nya konstgräsplaner har anlagts och fyra ridhus har renoverats och byggts ut. Utöver dessa investeringar har flera stadsdelsnämnder själva anlagt utegym, mindre konstgräsplaner och mindre skateanläggningar. Även två stora simhallsrenoveringar har genomförts.

Det är kul att vara förtroendevald i Idrottsnämnden när vi kan visa upp ett sånt starkt resultat på några få år. En av nycklarna är att vi har sett över kostnaderna och bygger billigare idag än tidigare. Det ska vi fortsätta med då det gynnar alla och fler får tillgång till idrottsanläggningar.

Den totala listan över nylagda idrottsanläggningar kan man hitta här.

Källa: Regina Kevius

tisdag 15 oktober 2013

Försöksnomineringen

Idag inleds försöksnomineringen för olika förtroendeposter för Nya Moderaterna. Jag själv deltar i försöksnomineringen till kommunfullmäktige i Stockholm stad. Nedan är min presentation och bild.

"Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna.

Idrott och hälsofrågor ligger mig varmt om hjärtat. Något som jag politiskt fått möjlighet att engagera mig i under den här mandatperioden i Idrottsnämnden. Spektrat av frågor inom nämnden är brett, men en stor del av frågorna handlar om byggandet och upprustningen av sim- och idrottshallar. För att så många som möjligt ska kunna ta del av idrottande, och därigenom få förbättrad hälsa, har vi den här mandatperioden bl.a. satsat på att bygga billigare sim- och idrottshallar. Detta vill jag fortsätta verka för om jag blir invald i KF."

Mer om försöksnomineringen i sig kan man läsa här.
måndag 14 oktober 2013

Fem fullstora idrottshallar under 2014

Under eftermiddagen kunde man höra Stockholms Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd, Regina Kevius, berätta att Alliansen utlovar fem fullstora idrottshallar under 2014 i budgeten. Det kan tyckas vara ett fjuttigt utlovande, men med tanke på att det totalt finns 18 fullstora hallar i Stockholm idag så är det ett styrkebesked. Nio av dessa hallar har dessutom byggts sedan Alliansen tog över makten 2006.

Hur ska då detta gå till kan man undra? Knepet är att bygga enklare hallar som kostar betydligt mindre än tidigare. Vill man veta vilka idrottshallar som Alliansen har byggt och sen 2006 kan man läsa det här.

Källa: SR och Regina Kevius

fredag 11 oktober 2013

Internationella flickadagen

Idag är det internationella Flickadagen. En dag som uppmärksammar de orättfärdigheter som flickor världen över utsätts för genom t.ex. tidiga giftermål, diskriminering och brist på möjligheter. Plan Sverige har en kampanj där man ber om 68 öre. En summa som räcker till en hel skoltimme för en flicka någonstans ute i världen. Flera organisationer informerar och uppmärksammar den här dagen, så även Svenska FN-förbundet.

Stöd den här dagen du med!

Källor: UNESCO,  Plan Sverige, Svenska FN-förbundet

Invigning av Engelbrektshallen


"Idag invigdes Engelbrektshallen, som är en ny fullstor idrottshall, på Valhallavägen på Östermalm.  Den nya hallen är byggd under Engelbrektskolans skolgård och kommer att användas av skolan på på dagtid och föreningslivet på kvällar och helger. På idrottshallens tak har det anlagts en ny 5-mannakonstgräsplan, friidrottsytor med längdhoppsgrop samt en basketplan."
Källa: Regina Kevius hemsida

måndag 7 oktober 2013

Hiv-vårdsbidraget


Hiv-vårdsbidraget innebär att du som inte vill nyttja ditt friskvårdsbidrag för egen friskvård nu kan donera det till Let’s talk HIV som ger det vidare till personer som lever med hiv. Friskvård har en positiv inverkan på immunförsvaret, vilket är extra viktigt när man lever med hiv. Tanken med hiv-vårdsbidraget är helt enkelt att ge fler personer som lever med hiv möjlighet till friskvård.
Pengarna som Let’s talk HIV samlar in genom hiv-vårdsbidraget kommer att gå till Röda Korset Arken Smålands Stödfond. Därifrån kan sedan personer som lever med hiv över hela Sverige från och med den 1 januari 2014 söka, de för hiv-vårdsbidraget öronmärkta, pengarna för friskvård. Let’s talk HIV har valt arbeta med Röda Korset Arken Smålands Stödfond då de är professionella, har mångårig erfarenhet och vedertagna rutiner för utdelning av ekonomiskt bidrag till personer som lever med hiv.
För vilken typ av friskvård man kan söka pengar för följer Let’s talk HIV Skatteverkets regler för motion och annan friskvård. Exempel på motion är förutom, gym- och  styrketräning, är boll- och lagsporter, motionsdans tai chi och quigong. Dessutom ingår olika former av kroppsmassage och rökavvänjning.