Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

måndag 21 februari 2011

Provval eller ej

Att Moderaternas senaste provval blev uppmärksammat då en del kandidater blev petade från sina listor på grund av att de hade köpt röster för att komma upp på listorna. Internt har vi pratat en del om det här en tid. Det har också tillsatts en arbetsgrupp (ledd av Johan Gernandt) för att se över provvalet och komma med förslag på hur det kan komma att se ut vid framtida val.

I DN idag kan man läsa att arbetsgruppen på flera sätt vill skärpa reglerna för att undvika att fusket upprepas inför nästa val:
  • Provvalet läggs ned och ersätts av en försöksnominering. Dess betydelse som rådgivande medlemsenkät ”ska betonas”, skriver arbetsgruppen.
  • Nomineringskommittéerna får stärkt makt. De åläggs att samråda med föreningarna och valkretsarna både före och efter försöksnomineringen.
  • Ordförande och vice ordförande i nomineringskommittéerna ”bör (…) inte kandidera till någon politisk församling”.
  • För att öka öppenheten ska försöksnomineringens resultat redovisas även på föreningsnivå. Hittills har Moderaterna av valhemlighetsskäl inte redovisat dessa resultat.
  • Kravet för medlemmar skärps. Tidigare har medlemmar värvas i sista minuten före provvalet. Nu föreslår gruppen att man måste vara medlem senast den 31 mars det år försöksnomineringen äger rum på hösten.
Det finns ett förslag som nu är på remiss ute bland föreningarna och därför är det inte helt klart hur det kommer att se ut än. På Moderaternas hemsida kan man läsa att "efter att remissomgången är klar kommer arbetsgruppen att utforma sitt förslag som sedan presenteras för Förbundsstyrelserna för Stockholms stad och län. Styrelserna utformar sedan en proposition som presenteras på Förbundsstämmorna den 6-7 maj resp. 14 maj".

En sak som jag tycker är bra att man kollar av bättre med lokalföreningarna om vilka som har varit aktiva under mandatperioden. För min del är det i snitt1-2 aktiviteter i veckan med Moderaterna som jag deltar i för att jag tycker det är kul och lärorikt, men också för att nätverka och kunna få förtroendeuppdrag inom partiet. Det är så det är och det är så det ska vara. Vi är många som "sliter" där ute och det bör ha betydelse när valet väl är över.

Vill man läsa arbetsgruppens rapport kan man göra det här.

Mer om Moderaternas provval kan man läsa här, här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar