Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

tisdag 23 mars 2010

Sprutbytesprogram även i Stockholm

Idag klubbade Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms Läns Landsting igenom ett sprutbytesprogram som ska ta sin början i höst. Alla partier utom mitt eget parti, Moderaterna, ställde sig bakom beslutet. Något som jag beklagar. För mig är sprutbyten smittskyddspolitik och inte narkotikapolitik och något som räddar liv och underlättar för att så småningom motivera människor att sluta använda droger.

"Tanken är nu att försöket ska pågå i fyra år, och ska utvärderas vetenskapligt."

Man ska också komma ihåg att sprutbyten bara är en del av en större helhet. Enligt den slutrapport som Landstinget beställt - "Åtgärder för att begränsa smittspridning" - och som tittat på frågan i Stockholm så är det en rad åtgärder och metoder som behövs för att begränsa missbruk och smittspridning.

Dessa är:
1. Förstärk och utveckla tidig upptäckt och förebyggande insatser främst vad gäller ungdomar och unga vuxna.
2. Implementera socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av injektionsnarkomaner.
3. Genomför den s.k. missbrukspolicyns redan beslutade förslag till målgruppsinriktade åtgärder avseende
‐Ungdomar och unga vuxna
‐Personer med komplex missbruksproblematik
‐Underhållsbehandlig av personer med opiatmissbruk
‐Icke‐marginaliserade injektionsnarkomaner
‐Hemlösa med tung missbruksproblematik
‐Kriminella
4. Etablera en hög nivå för testning, rådgivning, vaccination och kontaktspårning.
5. Utveckla programmen för läkemedelsassisterad substitutionsbehandling.
6. Förstärk behandlingsinsatserna (bromsmediciner mm) för redan hiv‐ och hepatitsmittade injektionsnarkomaner.
7. Starta en tidsbegränsad försöksverksamhet med sprutbyten i kombination med ett program för systematisk uppföljning och utvärdering.

Läs även Centerpartisten och landstingsrådet Gustav Anderssons blogg i frågan.

Och läs gärna Birgitta Rydbergs blogg om beslutet om en helhetsstrategi mot missbruk och smittspridning. Birgitta som ju rätt nyligen har svängt i denna fråga mot att tidigare ha varit minst sagt skeptisk. Det är stort att kunna ändra åsikt på det viset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar