Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

onsdag 15 september 2010

Min landstingskandidatur

 Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag nu söker förtroendeuppdrag inom Moderaterna. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle.

Jag är 41 år och uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Efter avslutade studier flyttade jag till Stockholm där jag har bott i drygt 10 år.

Jag jobbar sen flera år som verksamhetsansvarig och ombudsman i en hivorganisation. Det innebär att jag ansvarar för den dagliga verksamheten på kontoret, samtidigt som jag driver olika frågor för människor som lever med hiv – lokalt, regionalt och nationellt. Till viss del sker arbetet internationellt. Bl.a. sitter jag med i en rådgivande grupp till EU-Kommissionen. Jag har även deltagit som expert i flera svenska delegationer till högnivåmöten i FN:s generalförsamling. I mitt jobb har jag initierat ett tvärpolitiskt nätverk i riksdagen med ledamöter från socialutskottet. Detta innebär att jag genom åren har samlat på mig erfarenhet och kunskap i en mängd olika frågor. Dessutom har jag skaffat mig ett brett nätverk bland politiker, myndigheter och frivilligorganisationer.

Inför valet 2006 levde ca 1,4 miljoner människor på en s.k. medborgarlön (som Hans Zetterberg har beskrivit). För att sörja för en god vård, skola och omsorg anser jag att en mindre andel av befolkningen bör leva på olika bidragsformer och en större andel behöver in i arbete.

Jag tror på valfrihet i vården och en modern kollektivtrafik. Ett sätt att åstadkomma detta är genom spårbunden trafik. Det är dessutom ett miljövänligt alternativ. Och givetvis ska Förbifart Stockholm byggas.
Stockholm är ett viktigt nav i Sverige och i vår närregion. Därför är det viktigt att landstinget fortsätter det arbete som görs via Internationella kontoret.

Hjälp Moderaterna till valseger – ge 5 minuter du också på www.5minuter.nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar