Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

lördag 18 september 2010

5 skäl att rösta på Moderaterna

5 skäl att rösta på moderaterna:

Du kan lita på Anders Borg
Anders Borg kompromissar inte med ansvaret för Sveriges ekonomi. Vi värnar ordning och reda i de offentliga finanserna och säger nej till vänsterpartiernas stora ofinansierade utgifter.

Bara ett arbetarparti kan fixa jobben
Moderaterna har en samlad politik för fler jobb. Vi vill se fortsatta skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare om det finns ekonomiskt utrymme. Dessutom vill vi behålla Rut och Rot, satsa på lärlingsjobb till unga och halvera restaurangmomsen.

Alla skolor ska ha MVG
Alla elever ska få bästa tänkbara start i livet. Vi vill arbeta vidare för en skola och utbildning i världsklass genom tydligare mål, nationella prov och betyg från årskurs sex.

Trygghet är mer än fler poliser
Sverige behöver en politik som både angriper brottslighetens orsaker och reagerar med kraft när det begås brott. Vi vill se tidigare insatser mot ungdomsbrottslighet, fler poliser och skärpta straff för återfallsbrott.

Vi tar ansvar för Sverige
Under en svår finanskris har vi tagit ansvar för Sverige. Alliansen är enad och har presenterat ett gemensamt valmanifest inför nästa mandatperiod. Mot oss står en splittrad opposition utan jobbpolitik och helt saknar gemensamma svar på många viktiga områden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar