Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

onsdag 24 februari 2010

Kärnkraften

Moderaternas talesperson i energifrågor, Anna Kinberg Batra, skriver idag en bra artikel i SVD. Hon skriver att "svensk vinter innebär elproduktion på högtryck och ansträngd effektsituation hos industrierna. I år är vintern rekordkall. Elbristen har tvingat Sverige att importera fossil reservkraft – bland annat för att flera kärnkraftsreaktorer stått stilla. Moderaterna eftersträvar en trygg elproduktion och stabila prisnivåer. Kärnkraften står för hälften av svensk elproduktion, och vi vill kompletta med satsningar på förnybar energi". Självklart tänker jag. Hur ska vi annars göra? El producerad i huvudsak av fossila bränslen är inte ett alternativ.

Vidare skriver Kinberg Batra - "allt fler inser och förstår kärnkraftens betydelse för Sverige. Fackförbunden har förstått det, liksom en klar majoritet av svenska folket. Industriförbunden inom LO vill inte vara med om några äventyrligheter inom energipolitiken. De ser vad som händer en kall vinter når vi inte kan trygga vår svenska elproduktion. De vet att kärnkraften är en viktig del för att klara industrijobben och välfärden". Visst är det så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar