Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

onsdag 2 december 2009

Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning


Idag presenterade Sida sin arbetsplan om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Inledningstalade gjorde Anders Nordström, generaldirektör på Sida. Han berättade bl.a. att omkring 2,5 miljarder människor påverkas i sin vardag av ett eget eller en familjemedlems funktionshinder. Därför ska Sida nu, väldigt sent omsider kan jag tycka, börja fokusera mer på frågan.

Med på mötet var också Bengt Lindqvist, tidigare familje- och handikappminister tillika tidigare FN-rapportör för funktionshindrades rättigheter. Bengt föreslog bl.a. att Sida skulle inrätta ett särskilt råd på Sida där funktionshindrade skulle ingå. Något som Sida tog fasta på.

Den nuvarande FN-rapportören för funktionshindrades rättigheter, Shuaib Chalklen, var även han på plats. Han har bara haft denna funktion i tre månader, men hans prioriterade frågor skulle bli att få fler länder att ratificera den nya FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning, att mainstreama konventionen med millenniemålen, att särskilt arbeta med artikel 32 (som rör internationellt samarbete) och att arbeta för att stärka funktionshindrades röst.

http://www.sida.se/Svenska/Kontakta-oss/For-medier/Pressinbjudan/Pressinbjudan-2-december/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar