Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

tisdag 9 november 2010

Hivpositiva med tydliga symptom av aids testas inte

Just nu pågår en internationell konferens i Glasgow. Med på konferensen är flera svenska läkare och forskare. En av dem är Johanna Brännström, specialistläkare på Karolinska Institutet. Hon har tittat på hur nydiagnostiserade personer med hiv har bemötts på 14 av landets hivkliniker. I studien framkommer det att en majoritet av dessa personer har fått en sen diagnos trots att många av dem har tydliga symptom på aids.

Det är givetvis ett problem då risken för en för tidig död ökar ju senare vård och behandling sätts in. Dessutom sjunker smittsamheten hos en behandlad patient samt att diagnostiserade patienter också kan få stöd och råd i hur man kan undvika att smitta andra människor.

Att de diagnostiseras sent beror på sjukvården i sig, men även på den enskilde som har ignorerat sina symptom.

"En mycket hög andel, 62 procent, av de 100 patienterna i studien, är invandrare från länder utanför EU. Detta kan misstänkas ha haft viss betydelse för de sena upptäckterna, särskilt om personerna kommer från länder där hiv är ett tabubelagt ämne".

Kartläggningen av det här problemet kommer att fortsätta, men då forskarna fann det här så anmärkningsvärt så valde de att presentera vad de kommit fram till så snart som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar