Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

fredag 13 november 2009

Rättsosäkerhet för hivpositiva efter att HD-dom nonchaleras

"Domstolar bryr sig inte om Högsta domstolens prejudicerande och relativt milda dom. Att ha haft oskyddat sex och inte informerat om sin hivsmitta kan därför ge mycket olika straff. Det är lite av ett lotteri enligt Stockholms smittskydd som utrett ett stort antal domar."

"Peter Gröön (Stockholms smittskydd) säger att inte minst uppsåtsfrågan, det vill säga domstolarnas bedömning av gärningsmannens avsikt, är oklar.
– Hur mycket uppsåt kan man egentligen tala om i de här brotten? Ta till exempel kvinnan som varken under graviditet eller inför förlossning berättade om sin hivsmitta. Hon dömdes för uppsåt, men kan man verkligen hävda att hon hade för avsikt att smitta sitt barn? Och vilket uppsåt hade den kvinna som höll tyst om sin hivsmitta eftersom den man som en gång smittat henne hotade med våld om hon berättade och därigenom avslöjade hans egen hivdiagnos?
Det är lätt att få intrycket att domstolarna inte alltid har den kunskap som krävs för att bedöma hivrelaterade brott."

Det här är en fråga som Hiv-Sverige har jobbat med under många år. Många tycker nog att hivpositiva så klart ska dömas till långa fängelsestraff i en sån här situation eftersom dem avsiktligt har infekterat någon annan eller utsatt någon annan för smittorisk.

Så enkel är dock inte verkligheten. Jag har träffat flera av dessa personer och ingen av dem säger sig ha haft ett uppsåt. Snarare handlar det om rädsla och stigmatisering av en utsatt grupp som gör att hivpositiva ibland inte berättar om sin hivstatus i risksituationer. Självklart har hivpositiva ett stort ansvar, men för att citera en tidigare ordförande i Hiv-Sverige: "en stor anledning till att vi har så få hivpositiva i Sverige är för att den absoluta majoriteteten hivpositiva tar och har tagit sitt ansvar".

Rättssäkerheten ska väl även gälla för personer som lever med en hivinfektion?

http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/arkiv/2009/nr-5-2009/rattsosakerhet-for-hivpositiva-efter-att-hd-dom-nonchaleras/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar