Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

onsdag 4 december 2013

P-piller för män


"Ett p-piller för män kan stå för dörren. Forskare har lyckats stoppa spermierna i samband med utlösning.
Det är betydligt mer komplicerat att utveckla fungerande p-piller för män vad det var att ta fram ett för kvinnor, skriver Guardian. Australiska och brittiska forskare bedöms nu vara nära en lösning efter åratals forskning. Forskarna har identifierat två proteiner som kan blockeras och därmed hindra att spermier utsöndras vid ejakulationen.
Experimenten har utförts på genmodifierade möss. När de två proteinerna blockerades blev mössen infertila utan att sexualdriften påverkades. En liknande effekt skulle kunna uppnås på människor, fast med tillfällig infertilitet. Via ett piller skulle män kunna få sig substanser som blockerar de proteiner som i aktivt skick möjliggör att spermierna transporteras från testiklarna till penisen."
Nu har man förvisso sagt att ett p-piller för män skulle vara på marknaden för ex antal år sen. Skulle deras forskning kunna leda till ett p-piller som kommer ut på marknaden skulle det skapa helt nya möjligheter för män att ta sitt ansvar hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter. Visserligen kan män redan idag sterilisera sig, men en sån handling skapar svårigheter för att få barn i framtiden. En manlig sterilisering går att reversersa, men det är inte säkert att det går i alla fallen.
Källor: DN, Ottar, vasektomi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar