Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

torsdag 29 november 2012

Vi måste börja tala om hiv...

"Har svenskarnas attityder till hiv förändrats?

En undersökning baserad på studier vart fjärde år, från 1987-2011, med drygt 21 000 svar totalt visade 2011 att var femte person skulle undvika nära kontakt med en arbets- eller skolkamrat som var smittad av hiv. Motsvarande siffra 1989 var drygt hälften av de svarande. Uppgifterna kommer från professor Lars Plantins undersökning ”Hiv i Sverige, kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987-2011”, en enkätstudie gjord på uppdrag av Smittskyddsinstitutet.
Utvecklingen går mot minskad utsatthet även om det fortfarande är så många som en av fem som undviker kontakt med en person som lever med hiv.
Generellt sett visar de åtta undersökningarna från 1987-2011 att allmänhetens kunskaper har förbättrats under åren vad gäller hiv. Både när det gäller olika smittvägar och hur man skyddar sig. Men fortfarande finns det allvarliga kunskapsluckor. Andelen som svarade att hiv säkert eller troligen smittar via insektsbett har minskat något över åren men än idag svarade runt 20-25 procent detta som en riskfylld smittväg."

Vi måste som sagt börja tala om hiv. Mer om Smittskyddsinstitutets undersökning kan man läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar