Om mig

Mitt foto
Demokrati för mig är engagemang och det är en stor anledning till att jag är aktiv i Moderaterna, så klart också för att jag delar många av Moderaternas värderingar. Jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj i Uppsala där jag även har studerat på universitetet och tagit en fil. kand. med samhällsgeografi som huvudämne och u-landskunskap som biämne. Jag bor nu för tiden i Bromma med min familj. Att det står så mycket om hiv på min blogg är för att jag under dryga 10 år har jobbat med hivprevention. Sen augusti 2013 jobbar jag som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU. Jag har f.n. förtroendeuppdrag i Idrottsnämnden i Stockholm stad och har tidigare varit ordförande i Brommamoderaterna. Jag sitter även i styrelsen för Let's talk HIV. Jag tror på människans förmåga att göra egna val, oavsett vad det gäller här i livet. Allt jag skriver på min blogg är mina privata åsikter.

onsdag 25 april 2012

Let's talk HIVDå jag nu för tiden sitter i styrelsen för Let's talk HIV måste jag så klart göra reklam för den organisationen här.

Vad är Let's talk HIV?
Let’s talk HIV är en insamlings- och informationskampanj med två huvudsyften:
- att samla in pengar till svenska och internationella organisationer, projekt och initiativ för att på så sätt underlätta deras arbete mot hiv och aids och
- att sprida information om hiv och aids.


Let’s talk HIV ska verka som en plattform för befintligt hivarbete i Sverige och internationellt. Det finns en bred kompetens och stort engagemang i hivfrågan, men ofta är resurserna begränsade. Let’s talk HIV vill därför genom insamlingar bidra till bättre förutsättningar för organisationer, projekt och initiativ att medvetandegöra hiv, sprida information och kunskap, få människor att skydda sig och testa sig, minska fördomar och stigmatisering och därmed minska spridningen av hiv och ge hivpositiva bättre förutsättningar att leva ett positivt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar